Про нас


Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом — структурний підрозділ Національної академії державного управління при Президентові України.

Місія кафедри — підготовка висококваліфікованих управлінських кадрів, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику на регіональному та місцевому рівнях, творчо й ефективно здійснювати покладені на них функції; проведення наукових досліджень та здійснення науково-експертного супроводження законотворчої діяльності у сфері регіонального управління та місцевого самоврядування.

Основні напрями діяльності кафедри — організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами.

Сьогодні кафедра укомплектована висококваліфікованими фахівцями — викладачами, які мають практичний досвід роботи в державних установах та органах місцевого самоврядування, що сприяє якісному виконанню поставлених завдань. До навчального процесу, керування магістерськими, кандидатськими та докторськими дослідженнями залучаються провідні українські вчені і керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, серед яких академіки та члени-кореспонденти НАН України, академіки галузевих академій. 

Штатні професори кафедри є членами спеціалізованої вченої ради Академії та інших спеціалізованих вчених рад. 

Маючи потужний науково-педагогічний персонал, кафедра активно готує наукові кадри

На кафедрі створена одна з найпотужніших в Україні наукова школа з проблем регіонального управління, місцевого самоврядування та муніципального менеджменту. 

Науково-педагогічний персонал кафедри брав участь у підготовці низки проектів законів України

Викладачі, докторанти, аспіранти кафедри беруть активну участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, що проходять в межах Національної академії, її регіональних інститутів, в інших установах та організаціях. Так, у межах проведення в Національній академії державного управління при Президентові України щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю кафедра управління містом постійно організовує роботу секції з проблем реалізації регіональної політики та розвитку місцевого самоврядування, в роботі якої активну участь беруть викладачі Академії, провідні фахівці та вчені, слухачі Академії.

Члени кафедри активно співпрацюють із зарубіжними та вітчизняними науковими і навчальними установами.

Кафедра є “робочим” органом з підготовки науково-практичного загально-національного журналу “Управління сучасним містом”, який визнаний ВАК України фаховим у галузях науки “державне управління” та “економіка”. Презентація кафедри (2011):

ć
Кафедра РУМСУМ,
25 трав. 2011 р., 13:10
Ċ
Кафедра РУМСУМ,
31 серп. 2017 р., 17:26