Гоголь Тетяна ВасилівнаПосада

докторант кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат економічних наук, доцент

Докторське дослідження

спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління
тема ”Механізми державного регулювання розвитку сільських територій України
науковий консультант д.е.н., професор М.К.Орлатий

Біографія

Народилася 28 січня. У 1996 р. закінчила Подільську державну аграрно-технічну академію, у 2003 захистила кандидатську дисертацію “Економічні аспекти розвитку соціальної інфраструктури села”. У 1996-2003 рр. працювала у фінансовому управлінні вищого навчального закладу, головним бухгалтером приватного підприємства, головним економістом акціонерного товариства.
З 2002 р. викладає в Подільській державній аграрно-технічній академії, з 2004 р. – доцент кафедри організації виробництва та бізнесу (зараз – кафедра менеджменту організацій і адміністрування) Подільського державного аграрно-технічного університету, 2005-2010 рр. – доцент кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (за сумісництвом). Має більше 40 друкованих праць.

Експерт

  • соціальна інфраструктура села
  • соціальна сфера села
  • сільські території України
  • державне регулювання

Наукові інтереси

державне регулювання економіки, сталий розвиток сільських територій, механізми державного управління

Основні публікації

  1. Гоголь Т.В. Про розвиток соціальної інфраструктури села / Т.В.Гоголь // Економіка АПК. – 2003. - №11. – С. 132-136.
  2. Гоголь Т.В. Методологічні основи державного регулювання розвитку сільських територій / Т.В. Гоголь // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 91-95. – (Серія “Механізми державного управління”).   
  3. Гоголь Т.В. Багатофункціональний розвиток сільських територій - стратегічна мета державної регіональної політики [Електронний ресурс] / Т.В. Гоголь // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Gogol.pdf. – Заголовок з екрана.


ĉ
Кафедра РУМСУМ,
10 лют. 2012 р., 10:21