Історія кафедри

Кафедра управління містом започаткувала свою діяльність у 1994 р. ще в Інституті державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України. Засновниками кафедри були Юрій Федорович Дехтяренко і Володимир Миколайович Вакуленко, який став першим завідувачем кафедри.

Від самого заснування основними напрямами її діяльності є організація навчальної, методичної та наукової роботи з питань розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики та управління населеними пунктами.

Завідувачем кафедри з 1997 по 1998 р. був к.ю.н., доцент Ігор Андрійович Грицяк. На кафедрі довгий час працював д.е.н., професор Юрій Петрович Лебединський, який очолював кафедру з 1999 по 2004 р.

З  2004 р. і донині кафедрою завідує Володимир Миколайович Вакуленко, кандидат наук з державного управління, доцент.

Починаючи з 2002 р. на кафедрі здійснюється викладання за двома спеціалізаціями — “Регіональне управління і місцеве самоврядування” та “Управління містом” на денному, заочному та вечірньому факультетах, а на факультеті вищих керівних кадрів за спеціалізацією “Управління на регіональному і місцевому рівнях”. Програми курсів кафедри сертифіковані та базуються на нових методах управління, в них враховуються передовий вітчизняний і міжнародний досвід у галузі регіонального управління, місцевого самоврядування, муніципального менеджменту та сучасна законодавча база України. Розроблені навчальні курси для дистанційної форми навчання.