Спеціальність "Місцеве самоврядування"


Розвиток місцевого самоврядування є фактором демократизації суспільного життя, необхідною передумовою становлення громадянського суспільства. Задля інтелектуально-кадрового забезпечення функціонування системи місцевого самоврядування Національною академією державного управління при Президентові України розроблена магістерська програма спеціальності "Місцеве самоврядування", предметом якої є вивчення місцевого самоврядування як специфічної форми публічної влади з метою досягнення цілей і завдань держави через діяльність органів місцевого самоврядування з урахуванням його політичних, економічних, соціальних, правових, організаційних, фінансових та інших аспектів.

НАДУ при Президентові України отримано ліцензію провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування», визначено кафедри, які будуть забезпечувати навчальний процес. Провідною кафедрою є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом.