Навчальні дисципліни

Опанування цих та інших дисциплін дозволить випускникам Національної академії за спеціальністю "Місцеве самоврядування", зокрема:
  • розробляти та організовувати впровадження управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування;
  • розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних країн;
  • розробляти та впроваджувати нормативні документи, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент ради, положення про постійні комісії, тощо);
  • впроваджувати методи удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні;
  • володіти методами та механізмами надання управлінських послуг, публічно-приватного партнерства;
  • тощо.