Діловодство в органах місцевого самоврядування


Загальна характеристика

рівень: спеціалізація
кількість кредитів ECTS:  3

Укладач


Мета дисципліни

 • формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань з питань організації діловодства в органах місцевого самоврядування
 • засвоєння етикету ділової кореспонденції

Завдання

 • набуття вмінь і знань з правових, мовних і технічних норм документотворення та документообігу
 • вироблення умінь та навичок брати участь у розробці та прийнятті індивідуальних і нормативних управлінських актів органів місцевого самоврядування, виходячи з об’єктивних факторів розвитку суспільства і держави та суб’єктивних потреб громадян
 • укладання документів різних типів відповідно до чинних стандартів та норм

Тематичний план

 1. Документ і документаційне забезпечення управління в Україні
  1. Документ, його роль та місце в місцевому самоврядуванні
  2. Управлінська документація та її види
 2. Основні вимоги, що пред'являються до складання та оформлення управлінських документів
  1. Діловодство як вид допоміжної діяльності в апараті органів місцевого самоврядування
  2. Оформлення організаційно-розпорядчої документації
  3. Особливості документального оформлення роботи з персоналом в органах державної влади та місцевого самоврядування
  4. Документування діяльності колегіальних та представницьких органів місцевого самоврядування
  5. Депутатський запит. Депутатське звернення
  6. Складання номенклатури і формування справ
 3. Організація документообігу
  1. Організація роботи з документами
  2. Інструкція з діловодства
  3. Документи з особового складу
  4. Звернення громадян до органів самоврядування
  5. Мета, завдання та функції служби документаційного забезпечення управління
  6. Організація контролю за виконанням документів
  7. Підготовка справ до зберігання та використання
  8. Систематизація та зберігання документів
  9. Інформаційні технології підтримки документообігу
 4. Захист документів
  1. Правова охорона документів
  2. Комерційна таємниця
  3. Захист за допомогою технічних засобів
  4. Суть державної таємниці, особливості віднесення інформації до державної таємниці
  5. Охорона та робота з документами, що містять державну та комерційну таємницю
  6. Сутність конфіденційної інформації, що є власністю держави
  7. Охорона та робота з документами, що містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
  8. Забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Основні напрями розвитку діловодства в органах місцевого самоврядування в Україні
 2. Організаційні засади документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в сучасній Україні
 3. Документ і документаційне забезпечення управління в Україні
 4. Діловодство як вид допоміжної діяльності в апараті органів місцевого самоврядування
 5. Документ, його роль і місце в місцевому самоврядуванні
 6. Стандартизація діловодства: історія та сучасний стан
 7. Особливості організації служби діловодства в місцевому самоврядуванні
 8. Особливості документального оформлення роботи з персоналом в органах державної влади та місцевого самоврядування
 9. Інформаційні технології підтримки документообігу в органах місцевого самоврядування
 10. Напрями вдосконалення державного управління у документозабезпечувальній сфері та організації служб документаційного забезпечення
 11. або інша, погоджена з викладачем


Викладають дисципліну