Контролінг в системі місцевого самоврядування


Загальна характеристика

рівень: спеціалізація “Організація місцевого самоврядування”
кількість кредитів ECTS:  3

Укладач


Мета дисципліни

 • надання слухачам теоретичних знань про технології застосування контролінгу
 • ознайомлення з базовими поняттями та інструментарієм контролінгу
 • формування вмінь щодо організації процесу впровадження контролінгу в систему місцевого самоврядування та практичного використання методів експертної діагностики в діяльності комунальних підприємств
 • оволодіння навичками використання методів стратегічного та оперативного контролінгу

Завдання

 • ознайомити слухачів з теорією контролінгу в системі місцевого самоврядування
 • показати необхідність систематизованого підходу до впровадження технологій контролінгу в діяльності органів місцевого самоврядування
 • відпрацювати методику бюджетування комунальних підприємств
 • розвинути  особисті  здібності державних службовців щодо  запровадження методів експертної діагностики фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
 • відпрацювати  навички та вміння  щодо запровадження контролінгу в системі місцевого самоврядування
 • відпрацювати  навички та вміння  щодо визначення критеріїв, економічного обґрунтовування і оцінювання ефективності прийняття управлінських рішень за допомогою технологій контролінгу

Тематичний план

 • Сутність, функції, види, завдання контролінгу в системі місцевого самоврядування
 • Роль контролінгу у процесі прийняття управлінських рішень щодо розвитку територій
 • Методи прийняття управлінських рішень у контролінгу
 • Управлінський облік та звітність в діяльності органів місцевого самоврядування
 • Контролінг і внутрішній контроль
 • Інструментарій контролінгу в системі місцевого самоврядування
 • Бюджетування в комунальному підприємстві
 • Автоматизація процесів контролінгу і бюджетування
 • Експертна діагностика фінансово-господарського стану комунального підприємства
 • Організація та підтримка контролінгу в органах місцевого самоврядування

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Контролінг в системі місцевого самоврядування
 2. Напрями аналізу у стратегічному контролінгу
 3. Роль служби контролінгу в організаційній структурі органу місцевого самоврядування
 4. Критерії збору та методи обробки інформації для оптимізації прийняття управлінського рішення
 5. Структура, цільові функції та елементи контролінгу в місцевому самоврядуванні
 6. Механізм реалізації контролінгу в місцевому самоврядуванні
 7. Система обліку і калькулювання за повними витратами
 8. Поняття “гнучкого бюджету”: методи розробки та механізми впровадження
 9. або інша, погоджена з викладачем


Викладають дисципліну