Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах


Загальна характеристика

рівень: нормативна
кількість кредитів ECTS:  3

Укладач


Мета дисципліни

 • формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань про етапи становлення та конституційно-правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
 • ознайомлення з їх системами та моделями, європейськими та світовими стандартами місцевого самоврядування
 • ознайомлення з перспективами розвитку законодавства, що регулює здійснення місцевого самоврядування у світі, форм та методів муніципального управління для аналізу й вирішення актуальних питань управління містами

Завдання

 • набуття вмінь і знань про світові системи місцевого самоврядування, стандарти місцевого самоврядування Європейського Союзу, моделі та типові характеристики управління містом
 • визначення пріоритетів запровадження елементів нового публічного управління в Україні

Тематичний план

 • Світові системи місцевого самоврядування
 • Моделі місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
 • Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування України
 • Новітні муніципальні реформи в зарубіжних країнах
 • Належне врядування (Good Governance): теорія та практика
 • Приклади використання принципів належного врядування в країнах ЕС (case-study). Практичні можливості використання в Україні
 • Передумови та засади New Public Management (нового публічного управління) в зарубіжних країнах
 • Приклади використання елементів нового публічного управління в індустріально розвинених країнах. Запровадження елементів нового публічного управління в Україні
 • Міжнародні стандарти місцевого самоврядування
 • Європейська Хартія місцевого самоврядування як концепт локальної демократії на європейському правовому просторі 
 • Захист муніципальних прав і свобод місцевого самоврядування у зарубіжних країнах (місцеві омбудсмани)
 • Роль міжнародних неурядових організацій у становленні та розвитку міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Організація й положення місцевого самоврядування (в одній із обраних зарубіжних країн)
 2. Порівняльна характеристика джерел муніципального фінансування органів місцевого самоврядування країн Європи
 3. Компетенції органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
 4. Місцеві органи влади в системі публічного управління (в одній із обраних зарубіжних країн)
 5. Правове регулювання місцевого управління (в одній із обраних зарубіжних країн)
 6. Адміністративно-територіальний поділ і рівні місцевого управління (будь-якої зарубіжної країни на вибір)
 7. Види й структура органів місцевого самоврядування зарубіжних країн
 8. Розподіл функцій між органами управління в країнах Європи
 9. Системи місцевого управління: британська система
 10. Системи місцевого управління: романська система
 11. Системи місцевого управління: скандинавська система
 12. Системи місцевого управління: американська система
 13. Системи місцевого управління: германська система
 14. Основні принципи, цілі, завдання, шляхи і методи запровадження “європейського врядування” у Європейському Союзі
 15. Аналіз основних напрямів та досвід реформи “європейського врядування”
 16. Стратегії інновацій та належного врядування на місцевому рівні (в одній із обраних зарубіжних країн)
 17. Порівняльный аналіз політико-адміністративних реформ: від нового державного менеджменту до концепції “Governance”
 18. Пріоритети Ради Європи в сфері місцевого і регіонального розвитку
 19. Міжнародні події у сфері місцевого та регіонального розвитку
 20. Корупція як перешкода впровадженню належного врядування (в одній із обраних зарубіжних країн)
 21. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією (на прикладі однієї із обраних зарубіжних країн)
 22. Європейські стандарти публічного управління на муніципальному рівні (в одній із обраних зарубіжних країн)
 23. Застосування маркетингового підходу в системі управлінських концепцій на муніципальному рівні (в одній із обраних зарубіжних країн)
 24. Механізми запровадження нового публічного менеджменту: (досвід будь-якої зарубіжної країни на вибір)
 25. Урядування як публічний менеджмент
 26. New Public Management і підґрунтя його виникнення
 27. Інститут омбудсмана як дієвий механізмів захисту прав та законних інтересів громадян від свавілля державних органів управління та від зловживання посадовими особами на муніципальному рівні (на прикладі однієї із обраних зарубіжних країн)
 28. або інша, погоджена з викладачем


Викладають дисципліну