Організація надання послуг населенню


Загальна характеристика

рівень: спеціалізація
кількість кредитів ECTS:  5

Укладачі


Мета дисципліни

формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з організації надання послуг населенню

Завдання

 • надання слухачам базових знань з теоретичних аспектів організації надання послуг населенню
 • ознайомлення слухачів з кращими прикладами застосування методів маркетингу громадських послуг
 • формування вмінь та навичок щодо регуляторних аспектів діяльності, складання актів соціального партнерства, організації надання послуг населенню

Тематичний план

 • Основи організації надання громадських послуг
 • Законодавство та нормативно-правова база щодо сфери громадських послуг
 • Засади побудови соціально-економічної інфраструктури сфери послуг
 • Логістичні системи надання громадських послуг
 • Базові положення організації сфери громадських послуг
 • Цивільно-правові відносини у сфері громадських послуг
 • Практичні аспекти реалізації політики економічного зростання у сфері громадських послуг


Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Маркетинг і організація надання послуг населенню.
 2. Комунікаційні аспекти організації надання послуг населенню.
 3. Цінова політика в організації надання послуг населенню.
 4. Сутність, роль та історія сервісної діяльності.
 5. Сервісна діяльність як форма задоволення потреб населення.
 6. Якість послуг і ефективність діяльності підприємства.
 7. Класифікація і характеристика основних видів послуг.
 8. Організація діяльності підприємства сфери послуг (на прикладі).
 9. Інформаційний сервіс та інтенсивні технології в сервісній діяльності.
Аналітичні дослідження можуть бути підготовлені за іншими напрямами, що відповідають сфері наукових чи професійних інтересів магістранта, і розкривають різноманітні аспекти функціонування системи місцевого самоврядування

Викладають дисципліну