Регулювання курортно-туристичної діяльності в регіоні


Загальна характеристика

рівень: факультативна
кількість кредитів ECTS:  2

Укладач


Мета дисципліни

надання слухачам теоретичних знань про туристично-рекреаційну та курортну сфери; ознайомлення з базовими поняттями та інструментарієм туристичної сфери; формування вмінь та навичок регулювання туристичної та курортної діяльності в регіоні

Завдання

 • ознайомити слухачів з теоретичною базою туризму та рекреації
 • показати необхідність систематизованого підходу до питань розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури на місцевому рівні
 • відпрацювати  навички та вміння  щодо формування туристичної та рекреаційної інфраструктури на рівні регіону
 • відпрацювати  навички та вміння  щодо визначення критеріїв, економічного обґрунтовування і оцінювання ефективності прийняття управлінських рішень щодо розвитку туристично-курортної сфери

Тематичний план

 • Розвиток курортно-туристичної галузі на регіональному рівні 
  • туризм як соціально-економічне явище
  • туристичні ресурси
  • туристична індустрія та її структура
  • туризм – складова регіонального розвитку
  • чинники успішного розвитку туризму
 • Формування та реалізація регіональної туристичної політики
  • правова основа розвитку туризму на регіональному рівні
  • регіональна туристична політика (розмежування понять державної та регіональної туристичної політики)
  • фактори  формування регіональної туристичної політики
 • Вплив курортно-туристичної інфраструктури на розвиток регіону
  • роль курортно-туристичної інфраструктури у розвитку регіону
  • моніторинг діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у процесі формування та реалізації програм (стратегій) розвитку туризму на регіональному рівні

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Туризм як соціально-економічне явище
 2. Особливості розвитку туризму на регіональному рівні
 3. Фактори впливу на розвиток курортно-туристичної інфраструктури регіону
 4. Туристичні ресурси України
 5. Правова основа розвитку туризму в Україні
 6. Державна туристична політика України
 7. Інституційні механізми розвитку курортно-туристичної сфери України
 8. Механізми залучення інвестицій в туристично-рекреаційну сферу
 9. Впровадження інноваційних технологій в сферу курортів та туризму
 10. або інша, погоджена з викладачем


Викладають дисципліну