Система місцевого самоврядування


Загальна характеристика

рівень: нормативна
кількість кредитів ECTS:  5

Укладачі


Мета дисципліни

формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо специфіки розвитку сучасної системи місцевого самоврядування в Україні

Завдання

 • набуття слухачами вмінь і знань щодо концептуальних засад розвитку місцевого самоврядування в Україні і світі
 • особливостей децентралізації в Україні і світі
 • теоретичних та правових засад розвитку сучасної системи місцевого самоврядування в Україні
 • щодо специфіки вітчизняного місцевого самоврядування
 • статусу територіальних громад, основних громадоутворюючих факторів
 • основних засад організації діяльності посадових і виборних осіб та органів місцевого самоврядування, їх повноваження та завдання з надання послуг населенню
 • формування вмінь та навичок практичного використання законодавчих актів, форм та методів місцевого самоврядування для аналізу та вирішення місцевих та регіональних проблем

Тематичний план

 • Основні етапи становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні
 • Система місцевого самоврядування
 • Представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування
 • Посадові особи місцевого самоврядування. Асоціації місцевого самоврядування
 • Завдання та повноваження місцевого самоврядування та його органів
 • Гарантії місцевого самоврядування
 • Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування


Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Основні етапи становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні
 2. Самоврядні традиції давніх слов’ян
 3. Специфіка здійснення місцевого самоврядування у Київській Русі
 4. Місцеве самоврядування на українських землях під владою Польщі та Литви. Особливості місцевого самоврядування в державі Запорізька Січ
 5. Магдебурзьке право в Україні
 6. Основні риси місцевого самоврядування на Українських землях під владою Росії. Становлення загально-імперських форм місцевого самоврядування
 7. Розвиток місцевого самоврядування на початку ХХ століття
 8. Особливості реалізації місцевого самоврядування в СРСР
 9. Місцеве самоврядування в незалежній Україні
 10. Децентралізація в 1990-х роках
 11. Розвиток вітчизняного місцевого самоврядування: традиції і тенденції
 12. Ретроспектива вітчизняних тенденцій розвитку місцевого самоврядування
 13. Система місцевого самоврядування в Україні
 14. Механізми  розвитку вітчизняної системи місцевого самоврядування
 15. Концептуальні засади розвитку місцевого самоврядування в Україні і світі
 16. Особливості децентралізації в Україні і світі
 17. Теоретичні та правові засади розвитку сучасної системи місцевого самоврядування в Україні
 18. Специфіка вітчизняного місцевого самоврядування
 19. Перспективи становлення та розвитку системи місцевого самоврядування в контексті проведення муніципальної реформи в Україні
 20. Система місцевого самоврядування
 21. Сучасна модель місцевого самоврядування в Україні
 22. Рівні місцевого самоврядування
 23. Поняття та суть системи місцевого самоврядування
 24. Підходи до аналізу системи місцевого самоврядування
 25. Елементи системи місцевого самоврядування
 26. Територіальна громада
 27. Громадоутворюючі фактори
 28. Форми прямої демократії
 29. Локальна нормотворчість
 30. Статути територіальних громад
 31. Органи самоорганізації населення
 32. Правові засади створення і функціонування органів самоорганізації населення
 33. Взаємодія місцевих рад і системи органів самоорганізації населення
 34. Представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування
 35. Структура органів місцевого самоврядування
 36. Система місцевих рад
 37. Структура місцевих рад
 38. Регламенти місцевих рад
 39. Особливості виконавчих органів місцевих рад
 40. Структура виконавчих органів місцевих рад
 41. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі
 42. Посадові особи місцевого самоврядування
 43. Служба в органах місцевого самоврядування
 44. Статус депутатів місцевих рад
 45. Колегіальні органи місцевого самоврядування, їх діяльність та волевиявлення
 46. Асоціації місцевого самоврядування
 47. Завдання, компетенція та повноваження місцевого самоврядування та його органів
 48. Основні завдання органів місцевого самоврядування в Україні
 49. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад
 50. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
 51. Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування
 52. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
 53. Повноваження сільського, селищного, міського голови
 54. Повноваження районних та обласних рад
 55. Делегування повноважень місцевим державним адміністраціям
 56. Система делегування повноважень 
 57. Гарантії місцевого самоврядування
 58. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування
 59. Загальні й спеціальні (юридичні) гарантії
 60. Гарантії, які забезпечують організаційно-правову самостійність місцевого самоврядування
 61. Гарантії, які забезпечують фінансово-економічну самостійність місцевого самоврядування
 62. Гарантії щодо захисту прав місцевого самоврядування
 63. Судова та інші правові форми захисту місцевого самоврядування
 64. Сучасний стан реалізації гарантій місцевого самоврядування
 65. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
 66. Організаційні засади реалізації гарантій місцевого самоврядування
 67. Прикладні аспекти забезпечення відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
Аналітичні дослідження можуть бути підготовлені за іншими напрямами, що відповідають сфері наукових чи професійних інтересів магістранта, і розкривають різноманітні аспекти функціонування системи місцевого самоврядування

Викладають дисципліну