Виборча система на місцевому рівні


Загальна характеристика

рівень: нормативна
кількість кредитів ECTS:  2

Укладачі


Мета дисципліни

формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо специфіки сучасної системи виборів на місцевому рівні в Україні

Завдання

 • набуття знань про історичні витоки та філософське підґрунтя виборів
 • основні ознаки та принципи виборчих систем для місцевих виборів
 • конституційно-правове забезпечення виборчого процесу в Україні
 • формування вмінь та навичок практичної реалізації законодавчих актів при організації та проведення місцевих виборів
 • ознайомлення слухачів з перспективами розвитку законодавства, що регулює здійснення виборчого процесу в Україні в контексті процесу демократизації врядування

Тематичний план

 • Концептуальні засади виборчої системи на місцевому рівні
 • Конституційно-правові засади виборчої системи на місцевому рівні
 • Організаційні засади місцевих виборів в Україні
 • Зарубіжний досвід формування виборчих систем на місцевому рівні
 • Типологія виборчих систем
 • Підсумки місцевих виборів: формулювання пропозицій щодо оптимізації законодавчого забезпечення
 • Ділова гра «Місцеві вибори»

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Організаційно-правові засади та стадії процесу місцевих виборів в Україні
 2. Виборчі системи для місцевих виборів: міжнародний досвід та українське законодавство
 3. Правова та політична культура учасників місцевих виборів в Україні
 4. Місцеві вибори як інструмент розвитку територіальної громади
 5. Місцеві вибори як інструмент розвитку регіону
 6. Підсумки місцевих виборів: формування пропозицій щодо оптимізації законодавчого забезпечення
 7. Політичні партії на місцевих виборах: українська практика, європейський досвід та шляхи правового реформування
 8. Місцеві вибори: місце і роль політичних партій
 9. Стан та шляхи реформування системи місцевих виборів в Україні
 10. Становлення та розвиток теорії виборчих систем
 11. Типи виборів. Прямі та непрямі вибори
 12. Принципи загального і рівного виборчого права
 13. Принципи прямих, вільних та чесних виборів
 14. Принципи таємності та особистості голосування
 15. Принципи однократності та факультативності голосування
 16. Виборчі обмеження (цензи)
 17. Адміністративний ресурс у виборчій кампанії
 18. Правова відповідальність за порушення виборчого законодавства в Україні
 19. Органи, відповідальні за проведення виборів. Порядок їх утворення
 20. Головні процедури політичних виборів
 21. Реєстрація виборців та їх способи
 22. Номінація кандидатів. Статус кандидата в депутати
 23. Передвиборча пропаганда й агітація та їх правове регулювання
 24. Процедура голосування
 25. Встановлення результатів голосування та результатів виборів
 26. Фінансування виборів. “Брудні гроші” у виборах
 27. Політичні партії основні суб’єкти  виборчого процесу. Виборча функція партій. Виборчі стратегії політичних партій
 28. Поняття та елементи виборчої системи
 29. Суть, різновиди, переваги та недоліки мажоритарних виборчих систем
 30. Суть, різновиди, переваги та недоліки пропорційних виборчих систем
 31. Змішана виборча система
 32. Еволюція виборчої системи України
 33. Загальна характеристика виборчої системи України та її елементів
 34. Виборча система України та її політичні наслідки
 35. Шляхи та напрямки удосконалення виборчої системи України
 36. або інша, погоджена з викладачем


Викладають дисципліну