Загальні засади місцевого самоврядування в Україні


Загальна характеристика

рівень: нормативна
кількість кредитів ECTS:  5

Укладачі


Мета дисципліни

формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо специфіки інституту місцевого самоврядування у контексті фундаментальних засад демократичного врядування

Завдання

 • набуття слухачами вмінь і знань про основні ознаки та принципи місцевого самоврядування
 • щодо конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні
 • формування вмінь та навичок практичного аналізу законодавчих актів у сфері місцевого самоврядування
 • ознайомлення слухачів з перспективами розвитку законодавства, що регулює здійснення місцевого самоврядування в Україні в контексті фундаментальних засад демократичного врядування

Тематичний план

 • Теоретико-методологічні основи здійснення місцевого самоврядування
 • Поняття та суть місцевого самоврядування
 • Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні
 • Європейська Хартія місцевого самоврядування
 • Територіальна організація місцевого самоврядування в Україні
 • Розвиток концепцій місцевого самоврядування
 • Аналіз сучасних законопроектів у сфері місцевого самоврядування на основі концепцій місцевого самоврядування
 • Аналіз основних принципів місцевого самоврядування
 • Аналіз «сильних» і «слабких» сторін принципів автономії місцевого самоврядування
 • Аналіз відображення принципів автономії місцевого самоврядування у загальнодержавному правовому полі
 • Аналіз відображення принципів автономії місцевого самоврядування у локальних нормативних актах
 • Конституція, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейська Хартія місцевого самоврядування: узгодження норм
 • Європейська Хартія місцевого самоврядування: проблеми імплементації
 • Адміністративно-територіальний устрій як просторова основа місцевого самоврядування 
 • Аналіз та оцінка територіальної організації місцевого самоврядування в Україні
 • Удосконалення територіальної організації місцевого самоврядування
 • Розвиток вітчизняного законодавства у сфері місцевого самоврядування
 • Основні ознаки місцевого самоврядування: проблеми визначення

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Теоретико-методологічні основи здійснення місцевого самоврядування
 2. Об'єктивні передумови виникнення місцевого самоврядування як форми народовладдя
 3. Специфіка місцевого самоврядування в контексті публічної влади
 4. Концепції місцевого самоврядування
 5. Розвиток та взаємовпливи концепцій місцевого самоврядування
 6. Відображення у чинному законодавстві базових концепцій місцевого самоврядування
 7. Поняття та суть місцевого самоврядування
 8. Поняття місцевого самоврядування: сучасні вітчизняні і світові підходи
 9. Основні сутнісні ознаки місцевого самоврядування
 10. Базові принципи місцевого самоврядування
 11. Відображення  теоретичних засад місцевого самоврядування у чинному законодавстві України
 12. Ретроспектива вітчизняних концептуальних засад місцевого самоврядування
 13. Розвиток концепцій місцевого самоврядування у працях вітчизняних дослідників
 14. Реалізація основних принципів місцевого самоврядування
 15. Реалізація принципів автономії місцевого самоврядування у загальнодержавному правовому полі
 16. Визначення основних тенденцій розвитку місцевого самоврядування
 17. Аналіз «сильних» і «слабких» сторін принципів автономії місцевого самоврядування
 18. Основні ознаки місцевого самоврядування: проблеми визначення
 19. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні
 20. Основи законодавства у сфері місцевого самоврядування
 21. Європейська Хартія місцевого самоврядування
 22. Історія розробки та підписання Хартії місцевого самоврядування в Європі
 23. Специфіка підписання і ратифікації Європейської Хартії місцевого самоврядування країнами-учасницями
 24. Наслідки ратифікації Європейської Хартії місцевого самоврядування Україною
 25. Структура Європейської Хартії місцевого самоврядування, основні положення та наслідки
 26. Напрями імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування  до вітчизняного законодавства
 27. Територіальна організація місцевого самоврядування в Україні
 28. Сутність територіальної організації місцевого самоврядування
 29. Методологічні засади територіальної основи місцевого самоврядування
 30. Територіально-функціональна структура системи місцевого самоврядування
 31. Місцеве самоврядування та адміністративно-територіальний устрій України
 32. Ефективність розвитку і територіальної організації місцевого самоврядування
 33. Основні напрями підвищення ефективності територіальної організації місцевого самоврядування
Аналітичні дослідження можуть бути підготовлені за іншими напрямами, що відповідають сфері наукових чи професійних інтересів магістранта, і розкривають різноманітні аспекти загальних засад місцевого самоврядування

Викладають дисципліну