Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Місія програми:
Підготовка посадових і виборних осіб місцевого самоврядування, здатних повноцінно виконувати свої функції та забезпечувати подальшу демократизацію суспільного життя як необхідну передумову становлення громадянського суспільстваСпеціалізації:
    • Організація місцевого самоврядування
    • Місцеве господарювання

Компетентності:
  • Розробка та організація впровадження управлінських рішень щодо підвищення ефективності реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування
  • Розробка пропозицій щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері місцевого самоврядування на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності діючих нормативно-правових документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин та досвіду зарубіжних країн
  • Розробка та впровадження нормативних документів, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування, структурного підрозділу (статут територіальної громади, регламент ради, положення про постійні комісії, тощо)
  • Розробка та впровадження методів удосконалення організаційної складової виборчого процесу на місцевому рівні
  • Володіння методами та механізмами надання управлінських послуг тощо

Ліцензія на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування» надана рішенням ДАК Міносвіти України від 01 липня 2008 р., протокол № 72.