Спеціальність "Регіональне управління"

Соціально-економічна значимість проблеми розвитку та управління регіонами в сучасних умовах, наявність у цьому процесі значної кількості проблем, невирішених теоретичних, правових, методичних, організаційних питань та брак досвідчених кадрів зумовили необхідність запровадження нової спеціальності “Регіональне управління”. 

Національна академія у 2008 р. отримала ліцензію провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.15010010 “Регіональне управління” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.
Провідною кафедрою за цією спеціальністю є кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом. Визначено також кафедри, відповідальні за науковий супровід і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з регіонального управління.

Предметом спеціальності є вивчення теоретичних, методичних і практичних аспектів впливу держави, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів управління на соціально-економічний розвиток територій, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, поглиблення процесів децентралізації управління тощо. 

Програма спеціальності адаптована до нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у цій сфері.