Навчальні дисципліни

 • Нормативні дисципліни, що викладаються іншими кафедрами Академії:
  • Історія українського державотворення
  • Публічне управління
  • Основи права в управлінні
  • Політика і управління
  • Економіка і фінанси
  • Державна політика в соціогуманітарній сфері
  • Комунікації в публічному управлінні

 • Нормативні дисципліни, що викладаються кафедрою РУМСУМ:
  • Основи регіонального управління
  • Державна регіональна політика
  • Інституційне забезпечення регіонального управління
  • Планування регіонального розвитку
  • Стимулювання економічного розвитку регіону
  • Природні ресурси регіону як об’єкт управління
  • Розвиток людського потенціалу
  • Управління регіональною інфраструктурою
  • Місцеві фінанси

   • Дисципліни спеціалізації “Організація регіонального управління”
    • Інновації в регіональному управлінні
    • Управління якістю надання послуг
    • Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності
    • Антикризовий менеджмент в регіональному управлінні

    Дисципліни спеціалізації “Регіональний розвиток”
    Факультативні дисципліни
    • Маркетинг Вивчення цих та інших дисциплін дасть змогу випускникам, зокрема, забезпечувати: підготовку прийняття та організацію виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення; розробку прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій; підготовку пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації регіональної політики; вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС; володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства; здійснювати експертно-консультативну та дорадчу діяльність, пов’язану з упровадженням демократичного врядування на регіональному і місцевому рівнях.