Управління логістичними системами


Загальна характеристика

рівень: спеціалізація
кількість кредитів ECTS:  4

Укладачі


Мета дисципліни

формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з управління логістичними системами

Завдання

 • формування у слухачів знань з логістики та комунікацій
 • набуття вмінь і навичок застосування інструментів управління логістичними системами на практиці
 • визначення показників соціально-економічного розвитку об’єкта управління на ближчу і віддалену перспективу на основі існуючого стану справ за умови наявних ресурсів в межах чинного правового поля шляхом зіставлення ресурсів та потреб
 • розробка пропозицій та управлінських рішень на основі застосування логістичних інструментів управління

Тематичний план

 • Основи логістики регіонального розвитку
 • Інструменти логістичного управління 
 • Логістичне адміністрування на місцевому та регіональному рівні
 • Система комунікаційного забезпечення регіонів та міст
 • Прикладні аспекти логістики і комунікацій
 • Реалізація політики економічного зростання у сфері комунікаційного забезпечення регіону
 • Міжнародні приклади

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Логістична система державного регулювання, загальні засади її моделювання.
 2. Синергетика у логістичній системі державного регулювання, синтез керуючих алгоритмів з позицій кібернетичного підходу.
 3. Кількісна оцінка та критерії ефективності структури державної регуляторної політики.
 4. Оптимізація організаційної структури регуляторного органу як логістичної системи.
 5. Система державного регулювання на засадах логістики.
 6. Стратегічне, тактичне й оперативне відстеження результативності регуляторного акта в логістичному управлінні.
 7. Вимірювання результатів відстеження дії регуляторного акта.
 8. Ланки логістичного контролю, система контролю в управлінні регіональною логістичною системою.
 9. Процедури аудиту в логістичному державному регулюванні.
 10. Логістична стратегія державного регулювання, конфігурація логістичної мережі.
 11. Інформаційне забезпечення функціонування регіональної логістичної системи.
 12. Роль потоків в управлінні регіональною логістичною системою.
 13. Принципи побудови регіональної логістичної системи.
 14. Система оцінки якості в управлінні регіональною логістичною системою.
 15. М’яка системна методологія при формуванні регіональної логістичної системи. 
 16. Системні дослідження логістичного об’єкту та його складових.
 17. Особливість системного аналізу, як комплексного інструменту логістичного управління.
 18. Розв’язання проблемних ситуацій регіонального розвитку з позицій логістики.
 19. Процеси управління регіональною логістичною системою.
 20. Оцінювання якості функціонування регіональної логістичної системи.
 21. Результативність функціонування регіональної логістичної системи.
Аналітичні дослідження можуть бути підготовлені за іншими напрямами, що відповідають сфері наукових чи професійних інтересів магістранта, і розкривають різноманітні аспекти функціонування системи регіонального управління

Викладають дисципліну