Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Місія програми:
Підготовка фахівців для роботи у сфері регіонального управління, здатних розробляти та впроваджувати у життя нові підходи і методи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу регіонів, здійснювати управління процесами децентралізації та демократичного врядування, забезпечувати надання якісних послуг населенню 

Спеціалізації:
    • Організація регіонального управління
    • Регіональний розвиток         

Компетентності:
  • Підготовка, прийняття та організація виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового, фінансового і інформаційного забезпечення;
  • Розробка прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій;
  • Підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації регіональної політики;
  • Вироблення практичних рекомендацій органам державної влади і органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій на засадах інноваційного розвитку з урахуванням досвіду ЄС;
  • Володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства;
  • тощо

Ліцензія на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 8.15010010 «Регіональне управління» надана рішенням ДАК Міносвіти України від 01 липня 2008 р., протокол № 72.