Розширене засідання кафедри (І.О.Дегтярьова)

опубліковано 20 бер. 2013 р., 14:54 Кафедра РУМСУМ   [ оновлено 20 бер. 2013 р., 14:56 ]
22 березня 2013 р. відбудеться розширене засідання кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом за участю кафедри державної політики та управління політичними процесами та Інституту проблем державного управління і місцевого самоврядування.

Місце та час проведення: вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 315, 15:00-16:00

Керівник розширеного засідання: Орлатий Михайло Кузьмович, д. е. н., професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Вчений секретар розширеного засідання: Лелеченко Анжела Павлівна, к. держ. упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Здобувач наукового ступеня, місце роботи: Дегтярьова Ія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Науковий консультант, місце роботи: Куйбіда Василь Степанович, д. держ. упр., професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Вид дисертації: докторська

Тема дисертації: Державні механізми підвищення конкурентоспроможності регіону

Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління

Фахівці-експерти:
  1. Біла Світлана Олексіївна, д. держ. упр., професор, завідувач відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України
  2. Кризина Наталія Павлівна, д. держ. упр., професор, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом
  3. Жовнірчик Ярослав Федорович, д. держ. упр., професор кафедри державного управління Національного університету біоресурсів і природокористування України
  4. Коротич Олена Борисівна, д. держ. упр., професор кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління