Розширене засідання кафедри (І.В.Кравчук)

опубліковано 9 черв. 2013 р., 17:33 Кафедра РУМСУМ   [ оновлено 9 черв. 2013 р., 17:46 ]
19 червня 2013 р. відбудеться розширене засідання кафедри державної політики та управління політичними процесами за участю кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом.

Місце та час проведення: вул. Ежена Потьє, 20, ауд. 201, 15:00-16:00

Керівник розширеного засідання: Ребкало Валерій Андрійович, д. філос. н., професор, завідувач кафедри державної політики та управління політичними процесами

Вчений секретар розширеного засідання: Рябцев Геннадій Леонідович, доцент кафедри державної політики та управління політичними процесами

Здобувач наукового ступеня, місце роботи: Кравчук Ірина Вікторівна, кандидат наук з державного управління, здобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами

Науковий консультант, місце роботи: Тертичка Валерій Володимирович, д. держ. упр., професор, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами

Вид дисертації: докторська

Тема дисертації: Теоретико-методологічні засади оцінювання державної політики в Україні

Спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління

Фахівці-експерти:
  1. Васильєва  Олександра Іллівна, д. держ. упр., професор, професор кафедри  регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом
  2. Ігнатенко  Олександр Семенович, д. т. н., професор, професор кафедри  регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Заслужений діяч науки і техніки України  
  3. Прокопенко Леонід Львович, д. держ. упр, професор, завідувач кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
  4. Халецька Аліна Анатоліївна, д. держ. упр., професор, завідувач кафедри загального та адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління