Вийшов друком навчальний посібник з ММС

опубліковано 13 вер. 2012 р., 02:08 Кафедра РУМСУМ
Побачив світ результат кількарічної інтенсивної співпраці колективу кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України та проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) – навчальний посібник «Міжмуніципальне співробітництво».

У сучасному місцевому самоврядуванні велике значення надається формуванню і вдосконаленню організаційних технологій, зокрема міжмуніципального співробітництва. Теоретичні дослідження і накопичений управлінський досвід показали, що знання організаційних технологій і навички їх використання є найважливішим ресурсом посадових осіб, які дозволяють отримати бажаний результат з найменшими витратами.

Підвищений інтерес до організаційної діяльності у сфері міжмуніципального співробітництва останнім часом викликав необхідність узагальнення усталених підходів та підготовки відповідної навчальної літератури.У посібнику викладено методично-дидактичну концепцію дисципліни, положення теорії міжмуніципального співробітництва, її історичні аспекти та законодавча база у цій сфері в Україні та Європі. Розглянуто концепції міжмуніципального співробітництва щодо визначення його сфери, підходів до планування, забезпечення та форми міжмуніципального співробітництва (у зіставленні з досвідом ЄС). Окремо детально розглянуто аспекти практичної реалізації міжмуніципального співробітництва: модельні (рамкові) угоди про співпрацю, механізми розв’язання конфліктів, успішні зразки українського та європейського досвіду міжмуніципального співробітництва, а також практичні case-studies.

Виклад основ організації міжмуніципального співробітництва у виданні ведеться простою, доступною для розуміння неспеціалістів мовою, наводяться яскраві приклади дії законів і використання принципів організації, наводиться думка про універсальність законів і принципів організації. Низка розділів присвячена розгляду різних структур соціально-економічних систем, а також організаційному проектуванню, де узагальнюється багатообразний матеріал спеціальної літератури, нормативних видань і періодичних джерел. У книзі розглядаються існуючі підходи до оцінки ефективності організаційних рішень, наводиться характеристика документів, що розробляються при проектуванні структури управління міжмуніципальним співробітництвом. Все це визначає не лише теоретичне, але і практичне значення навчального посібника і дозволяє сподіватися, що воно допоможе опанувати знання основ організації міжмуніципального співробітництва і використовувати їх для формування навичок організаційної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування.

Важливою особливістю навчального посібника є можливість для посадових осіб місцевого самоврядування отримати практичні навички при економічному обґрунтуванні управлінських рішень у сфері міжмуніципального співробітництва.

Навчальний посібник буде корисним для слухачів та викладачів Національної академії державного управління при Президентові України, слухачів за напрямом підвищення кваліфікації, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжмуніципального співробітництва.

Ознайомитись із книгою можна у бібліотеці Національної академії.