Спеціалізація <Управління містом>

Місія

Професійна підготовка корпусу висококваліфікованих, відповідальних фахівців з управління сучасним містом, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати стратегію розвитку міста та місцеву політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в системі управління містом з метою забезпечення його конкурентоспроможності та сталого розвитку на основі світових стандартів.

Предмет

Теоретичні, методичні та прикладні аспекти забезпечення ефективного управління сучасним містом в умовах реформ та з урахуванням кращих світових практик публічного управління.

Очікуване місце роботи випускника

Міські голови, заступники міських голів, голови районних, районних у містах рад; керівники департаментів, управлінь, відділів, служб обласних державних адміністрацій, заступники керівників структурних підрозділів; керівники управлінь, відділів, служб міських виконавчих комітетів, заступники керівників структурних підрозділів; інші службовці, які працюють у структурних підрозділах міських виконавчих комітетів; голови постійних комісій, депутати місцевих рад; керівники комунальних служб і підприємств; керівники проектів та програм; керівники управляючих компаній; керівники громадських організацій, бізнесу.

Ċ
Кафедра РУМСУМ,
9 квіт. 2016 р., 03:28