Навчальні дисципліни

1. Місто як об’єкт управління / 5 кредитів ECTS

Урбанізація як культурно-історичний феномен. Типологія міст. Концепції / моделі розвитку міста. Організаційно-правові основи управління містом. Методи партиципації в управлінні містом. Місто як полісистема: просторова, економічна, соціокультурна та екологічна. Зовнішнє середовище міста та взаємодія з ним.

2. Управління міськими територіями / 4 кредити ECTS

Особливості управління просторовим розвитком міста. Інтегрований розвиток міста, планування, забудова, зонінг, девелопмент. Інструменти підвищення ефективності використання земельних ресурсів міста. Міські простори. Міський благоустрій та дизайн.

3. Стратегії міського розвитку / 3 кредити ECTS

Сутність та роль стратегії у розвитку міста. Організація розробки міської стратегії розвитку. Комплексний стартовий аналіз можливостей міста. Стратегічне цілепокладання на основі широкої громадської участі. Реалізація стратегічного підходу на основі флагманських проектів (європейський досвід). Відбір програм і проектів реалізації стратегії розвитку міста.

4. Фінансові механізми розвитку міста / 4 кредити ECTS   

Бюджетні ресурси. Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації. Кредитно-позикові ресурси міста. Інвестиційні механізми. Залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів до розвитку міста: кращі практики. Грантова допомога для розвитку міст: вітчизняна та міжнародна практика.

5. Стимулювання економічного розвитку міста / 4 кредити ECTS   

Забезпечення збереження та розвитку бізнесу. Формування інвестиційного клімату в місті. Розвиток ринкової інфраструктури. Підходи і методи формування кластерів. Стимулювання появи інновацій в місті та їх комерціалізація.

6. Управління соціальними процесами в місті / 4 кредити ECTS   

Демографія та трудові ресурси. Ринок праці і зайнятість. Сегрегація міського населення. Зміцнення соціального капіталу. Розвиток освіти та культури.

7. Розвиток міської інфраструктури / 5 кредитів ECTS   

Міська інфраструктура як об’єкт управління. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження. Дорожньо-транспортна інфраструктура. Соціальна інфраструктура (управління закладами освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, фізкультури та спорту та ін.).

8. Екологізація міського розвитку / 5 кредитів ECTS

Раціональне природокористування. Охорона навколишнього середовища. Запобігання техногенним небезпекам та ліквідація їх наслідків. Поводженнями з побутовими та промисловими відходами. Характеристика та типологія надзвичайних ситуацій у містах. Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Кризові та конфліктні ситуації у місті. Технології антикризового управління.

9. Конкурентоспроможність та брендінг міста / 6 кредитів ECTS

Методи оцінювання конкурентоспроможності міста. Моделі та механізми забезпечення конкурентоспроможності міста. Взаємодія у процесі забезпечення конкурентоспроможності міста. Інновації в управлінні містом: особливості формування і впровадження. Технології Smart-city. Мережеве управління містом. Сутність і стратегії брендінгу міста. Брендінг міста і маркетингові комунікації.