Компетентності і результати навчання

 • розуміння складових та тенденцій соціально-економічних процесів у сучасному місті, їхні причини і наслідки у динаміці та вміння розробляти моделі розвитку міста як відкритої полі системи, застосовувати методи партиципації в управління містом;
 • знання підходів, принципів та інструментів забезпечення інтегрованого розвитку міста та вміння розробляти програмні документи щодо управління міськими територіями і пропозиції з підвищення ефективності використання земельних ресурсів, впровадження інструментів міського благоустрою та дизайну;
 • знання правових засад, особливостей застосування різних фінансових механізмів розвитку міста, вміння розробляти програмні документи в сфері місцевих фінансів та застосовувати фінансові механізми при вирішенні проблем міського розвитку;
 • знання основних показників ділового й інвестиційного клімату міста, підходів, методів та інструментів стимулювання економічного розвитку міста й вміння організовувати діяльність з їх використання на практиці у співпраці з ключовими економічними суб’єктами;
 • розуміння сутності соціального, освітнього та культурного капіталу для розвитку міста та генерувати ідеї й розробляти проекти щодо його зміцнення.
 • вміння аналізувати та прогнозувати демографічну ситуацію в місті та оцінювати її вплив на розвиток ринку праці й соціально-економічний розвиток міста, встановлювати зв’язки між громадянами міста та їх об’єднаннями, розробляти проекти щодо зміцнення соціального капіталу;
 • розуміння сучасних підходів до управління та реформування житлово-комунального господарства й енергозбереження та вміння формувати комплексні стратегії/програми щодо розвитку міської інфраструктури;
 • вміння визначити слабкі та сильні сторони дорожньо-транспортної мережі для розробки пропозицій з її розвитку та модернізації відповідної системи управління.
 • вміння визначати техногенні ризики та проблеми антропогенного впливу на навколишнє середовища та планувати дії з їх мінімізації, формувати екологічні стратегії / програми / плани, узгоджувати їх заходи з іншими програмними документами розвитку міста;
 • вміння планувати процедури запровадження конкретних інструментів і технологій управління містом та організовувати й координувати діяльність із впровадження антикризових та інноваційних технологій в практику управління містом;
 • знання базових підходів до забезпечення конкурентоспроможності міста, методів його аналізу й оцінювання, вміння визначати конкурентні переваги і недоліки міста та розробляти пропозиції щодо напрямів і способів забезпечення конкурентоспроможності міста;
 • вміння визначати унікальні переваги міста та формувати на їх основі бренд міста із застосуванням маркетингових і комунікаційних технологій.