Спеціалізація <Багаторівневе врядування>

Розробники

  • кафедра державної політики та суспільного розвитку;
  • кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом;
  • кафедра інформаційної політики та електронного врядування.

Місія

Підготовка інноваційно орієнтованих та ініціативних вищих керівних кадрів, спроможних здійснювати діяльність у межах інклюзивних моделей управління державою, а саме за участю політичних, соціальних та економічних партнерів наднаціонального, національного, регіонального та місцевого рівнів протягом усього циклу політики задля отримання спільних додаткових ефектів і результатів.

Предмет

Формування у вищих керівних кадрів (магістрів) професійних компетентностей щодо використання методології багаторівневого врядування у процесах розбудови держави і розв’язанні суспільних проблем.

Очікуване місце роботи випускника

  • посади категорії “А” (вищий корпус державної служби);
  • посади категорії “Б”;
  • керівні посади в органах місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємствах, установах і організаціях, громадських об’єднаннях, міжнародних та інших організаціях, діяльність яких спрямована на підвищення ефективності управління державою, розв’язання соціальних, економічних та інших суспільних проблем.


Навчальні дисципліни

Компетентності і результати навчання


Ċ
Кафедра РУМСУМ,
9 квіт. 2016 р., 03:50