Навчальні дисципліни

1. Багаторівневе врядування: збалансований розвиток і сервісно-орієнтована державна політика / 5 кредитів ECTS

Сутність та принципи багаторівневого врядування. Особливості ініціатив багаторівневого характеру. Збалансований розвиток. Особливості вироблення сервісно-орієнтованої державної політики. Політика згуртування і багаторівневе врядування. Інтегрований територіальний і галузевий розвиток. Вплив багаторівневого врядування на збалансований суспільний розвиток. Роль суспільних цінностей, норм і правил у багаторівневому врядуванні. Етичні норми у процесі багаторівневої взаємодії.

2. Інституційне забезпечення багаторівневого врядування / 3 кредити ECTS

Загальні підходи до організації системи багаторівневого врядування: наднаціональний, загальнодержавний, регіональний, місцевий і локальний рівень, різні сфери і галузі. Суб’єкти й інститути багаторівневого врядування. Інституції врядування в об’єднаних територіальних громадах. Нормативно-правове забезпечення інституційної взаємодії та упровадження багаторівневих ініціатив.

3. Вертикально-горизонтальна взаємодія в багаторівневому врядуванні / 3 кредити ECTS

Вертикальна і горизонтальна взаємодія, координація і фасилітація в багаторівневому врядуванні. Передумови та механізми ефективної взаємодії у здійсненні багаторівневого врядування. Формування і використання можливостей мереж. Спільне використання та поширення знань і досвіду. Конфліктуючі інтереси і конкуруючі цілі: ведення перемовин між потенційними учасниками багаторівневих ініціатив та узгодження цілей.

4. Лідерство у багаторівневому врядуванні / 3 кредити ECTS

Роль лідерства у багаторівневому врядуванні. Типологія і характеристики лідерства (індивідуальне, інституційне, командне, політичне, інноваційне та ін.). Особливості лідерства органів влади. Заохочення та інституціональна підтримка лідерства в колективах і громадах для формування інтегрованих багаторівневих ініціатив.

5. Процес прийняття й процедури ухвалення рішень у багаторівневому врядуванні / 3 кредити ECTS

Особливості процесу прийняття й процедура ухвалення рішень у багаторівневому врядуванні. Відмінності у процесах і процедурах. Аналіз ex-ante і аналіз ex-post. Позитивний і нормативний аналіз. Критерії прийняття рішень. Стратегічні документи в багаторівневому врядуванні. Порівняльний аналіз стратегічних документів та підходів до їх формування в державах-учасницях ЄС й Україні.

6. Інструменти багаторівневого врядування та реалізація державної політики / 3 кредити ECTS

Процес державної політики та багаторівневого врядування. Ланцюг “проблема–цілі–інструменти”. Інструменти впровадження державної політики: класифікація та критерії відбору. Порівняльний аналіз підходів у державах-учасницях ЄС й Україні процесу вибору інструментів багаторівневого врядування та реалізації державної політики.

7. Формування та реалізація стратегій і програм у багаторівневому врядуванні / 3 кредити ECTS

Особливості формування та реалізація стратегій, державної політики, програм і проектів згідно принципів багаторівневого врядування. Аналітичні підходи та технології формування та реалізація стратегій, державної політики, програм і проектів. Порівняльний аналіз підходів у державах-учасницях ЄС й Україні процесу й процедур формування та реалізація стратегій, державної політики, програм і проектів.

8. Проекти багаторівневого врядування / 3 кредити ECTS

Сутність та стратегія інтегрованого (багаторівневого) проекту. Команда багаторівневого проекту. Залучення зацікавлених сторін до проекту. Модель та інструменти проектного циклу. Визначення загальної мети для суб’єктів різних рівнів. Розробка заходів реалізації проекту за участю багатьох сторін. Ідентифікація ризиків проекту та інструменти управління ними.

9. Міжрегіональне, транскордонне і міжмуніципальне співробітництво / 4 кредити ECTS

Міжрегіональне співробітництво: зміст, принципи та форми. Правові засади, пріоритетні напрями і механізми стимулювання міжрегіонального співробітництва в Україні. Організація транскордонного співробітництва. Правові основи транскордонного співробітництва. Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва. Зміст та організаційні засади міжмуніципального співробітництва. Форми міжмуніципального співробітництва. Угоди про співпрацю.

10. Електронне багаторівневе врядування / 4 кредити ECTS

Основи електронного врядування та електронної демократії. Електронна взаємодія органів публічної влади. Електронні послуги на загальнодержавному (центральному), регіональному та місцевому рівнях. «Електронне міністерство», «Електронний регіон», «Електронне місто»: архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура.

11. Моніторинг та оцінювання політики в системі багаторівневого врядування / 3 кредити ECTS

Процедури моніторингу й процес оцінювання державної політики. Оцінювання затрат, продуктів, впливів і результатів стратегій, політик, програм і проектів. Цілі і завдання оцінювання та моніторингу. Критерії й індикатори моніторингу та оцінювання в багаторівневому врядуванні. Середовище та учасники процесу оцінювання і моніторингу. Звіт з моніторингу та оцінювання: складники та процедура підготовки.

12. Європейські практики багаторівневого врядування / 3 кредити ECTS

Європейський досвід організації багаторівневого врядування. Система взаємозв’язків між рівнями врядування в країнах ЄС. Адаптація кращих європейських практик багаторівневого врядування в Україні.