Спеціалізація <Місцеве самоврядування>

Місія

Підготовка посадових і виборних осіб місцевого самоврядування, службовців органів місцевого самоврядування, представників громадського сектору, здатних забезпечувати демократизацію суспільного життя як необхідну передумову становлення громадянського суспільства.

Предмет

Методи, механізми та інструменти розвитку системи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.

Очікуване місце роботи випускника

Органи місцевого самоврядування, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, залучені до процесів реалізації державної політики у сфері місцевого самоврядування; службовці, що працюють в органах місцевої виконавчої влади; посадові і виборні особи місцевого самоврядування: голови обласних, районних, районних у містах рад та їх заступники; міські голови; секретарі місцевих рад; заступники міських голів з питань діяльності виконавчих органів ради; керуючі справами виконавчих апаратів рад; керівники управлінь і відділів виконавчих органів рад; відповідальні працівники виконавчих комітетів; керівники комунальних служб та підприємств, представники громадських організацій.


Навчальні дисципліни

Компетентності і результати навчання


Ċ
Кафедра РУМСУМ,
9 квіт. 2016 р., 03:27