Навчальні дисципліни

1. Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування / 4 кредити ECTS

Структура та зміст децентралізаційних процесів. Світові моделі місцевого самоврядування. Європейська Хартія місцевого самоврядування Державна політика у сфері місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування. Чинники розвитку місцевого самоврядування. Процеси добровільного об’єднання територіальних громад. Реалізація місцевого самоврядування в умовах об’єднаних територіальних громад.

2. Місцеві вибори та служба в органах місцевого самоврядування / 4 кредити ECTS

Виборча система на місцевому рівні, ділова гра «Місцеві вибори». Лідерство у місцевому самоврядуванні. Роль і функції голови територіальної громади. Формування та організація роботи команди, підбір кадрів. Організація служби в органах місцевого самоврядування.

3. Регламенти, процедури і рішення органів місцевого самоврядування /4 кредити ECTS

Правові, мовні і технічні норми підготовки регламентів. Види управлінських рішень в органах місцевого самоврядування. Етикет ділової кореспонденції. Інформаційно-аналітична і консультативна діяльність в органах місцевого самоврядування.

4. Демократія участі та комунікації в місцевому самоврядуванні / 5 кредитів ECTS

Поняття та сутність демократії участі / партисипативної демократії у місцевому самоврядуванні. Принципи Good Governance та їх реалізація в Україні. Механізми прямої / безпосередньої демократії на місцевому рівні. Розробка проектів локальних нормативних актів. Запровадження партиципаторного (громадського) бюджету. Система комунікацій на місцевому рівні.

5. Місцевий економічний розвиток / 4 кредити ECTS

Концепції та принципи місцевого економічного розвитку. Методи, прийоми, технології діагностики готовності громад до місцевого економічного розвитку (кейс). Ідентифікація стратегічних і тактичних інструментів місцевого економічного розвитку. Джерела фінансування місцевого економічного розвитку. Моніторинг і оцінювання місцевого економічного розвитку.

6. Планування розвитку територіальної громади / 4 кредити ECTS

Концептуальні основи планування і проектування розвитку громади. Організація роботи з формування концепцій та стратегій розвитку територіальної громади. Розробка комунікаційної стратегії у процесі стратегічного планування. Етапи планування розвитку територіальної громади. Розвиток людського та соціального потенціалу громади.

7. Управління комунальною власністю / 4 кредити ECTS

Конституційно-правові засади інституту комунальної власності. Система управління комунальною власністю. Управління комунальними землями. Методи, технології управління для вирішення проблем планування розвитку територій на місцевому рівні, розробки спільних рішень. Механізм публічно-приватного партнерства для розвитку комунального сектору.

8. Бюджетна політика на місцевому рівні / 4 кредити ECTS

Місцевий бюджет як фінансова основа місцевого самоврядування. Місцеві податки і збори. Бюджети об’єднаних громад. Міжбюджетні відносини, трансферти, субвенції. Місцеві запозичення. Бюджетний процес на місцевому рівні. Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів.

9. Організація надання послуг населенню / 4 кредити ECTS

Формування та управління ринком послуг населенню. Концепції та технології надання послуг населенню на місцевому рівні

Реклама та комунікації у процесі надання послуг населенню. Створення та організація діяльності Центрів надання адміністративних послуг. Управління якістю надання послуг.

10. Співробітництво територіальних громад / 3 кредити ECTS

Повноваження органів місцевого самоврядування, пов’язані з питаннями співробітництва територіальних громад, принципи та засади їх правової регламентації. Європейський та український досвід співробітництва територіальних громад. Рішення з питань формування та розвитку співробітництва територіальних громад. Визначення очікуваних переваг і перешкод застосування співробітництва територіальних громад. Управління ризиками і механізми розв’язання конфліктів.