Компетентності і результати навчання

 • розуміння сутності державної політики у сфері місцевого самоврядування та вміння визначати елементи системи місцевого самоврядування, чинники та динаміку їх розвитку;
 • вміння формулювати пропозиції щодо розподілу повноважень між центральними, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, а також між елементами системи місцевого самоврядування;
 • розуміння сутності та типів світових моделей місцевого самоврядування, Європейської хартії місцевого самоврядування та спроможність адаптувати елементи світових моделей місцевого самоврядування у вітчизняну практику;
 • вміння застосовувати знання щодо організації виборчого процесу на місцевому рівні та формування структур виконавчих органів місцевого самоврядування для організації у межах своїх повноважень проведення місцевих виборів;
 • навички створення на основі концепції лідерства дієздатної команди щодо вирішення завдань органів місцевого самоврядування;
 • навички щодо використання правових, мовних і технічних норм підготовки регламентів і документів, проведення інформаційно-аналітичної і консультативної діяльності в органах місцевого самоврядування та спроможність підготовки регламентів, розробки та прийняття індивідуальних і нормативних управлінських актів органів місцевого самоврядування;
 • спроможність розробки Статуту територіальної громади, Положення про старосту; положень про форми прямої демократії, Регламенту місцевої ради, механізмів громадського контролю;
 • впровадження принципів «доброго врядування» у функціонування системи місцевого самоврядування населеного пункту, розробка та використання партиципаторних бюджетів;
 • вміння організовувати роботу з планування та проектування розвитку територіальної громади для вирішення конкретних проблем: ініціація, розробка, технологізація рішення, ресурсне забезпечення, організація виконання, моніторинг і контроль;
 • спроможність володіти інструментами управління різними видами комунальної власності, генерувати ідеї щодо підвищення ефективності її використання;
 • вміння проводити діагностику готовності територіальних громад до місцевого економічного розвитку, розробляти профіль громади, обирати та застосовувати інструменти місцевого економічного розвитку: стратегічне планування, маркетинг, залучення інвестицій, утримання та розширення бізнесу, комерціалізації інновацій, розвитку людських ресурсів;
 • вміння використовувати кластерні підходи у розвитку економіки громад, визначати й оцінювати потенційні джерела фінансування (державно-приватне партнерство, корпоратизація комунальних підприємств, корпоративна соціальна відповідальність, міжнародна технічна допомога, запозичення, та ін.) для здійснення проектів з місцевого економічного розвитку;
 • вміння розробляти бюджетні запити, пропозиції до формування бюджетів територіальних громад (у т.ч. об’єднаних територіальних громад), обґрунтовані управлінські рішення щодо визначення місцевих податків і зборів;
 • спроможність управління якістю надання послуг та надання пропозиції щодо формування та управління ринком послуг населенню, визначати результативність та ефективність надання послуг населенню на місцевому рівні і організовувати діяльність Центрів надання адміністративних послуг;
 • вміння розробляти пропозиції та рішення щодо формування та розвитку співробітництва територіальних громад, здійснювати підготовку та укладання договорів з питань співробітництва територіальних громад.