Спеціалізація <Організаційний та антикризовий менеджмент публічного сектору територій>

Місія

Підготовка фахівців для роботи у публічних організаціях, установах, органах влади різного рівня (від місцевого до глобального), здатних конструювати ефективні організаційні процеси, впроваджувати в діяльність менеджмент-орієнтовані практики, визначати ризики та здійснювати антикризове управління територіями.

Предмет

Теоретико-методичні засади та практичне застосування механізмів, інструментів і технологій управління публічними організаціями територій різних рівнів в період трансформацій і криз.

Очікуване місце роботи випускників

Керівні і провідні посади в центральних органах виконавчої влади та їх територіальних підрозділах, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях та їх представництвах, у публічних організаціях бізнесу та неурядового сектору, політичних партіях, інститутах громадянського суспільства.


Навчальні дисципліни

Компетентності і результати навчання
Ċ
Кафедра РУМСУМ,
9 квіт. 2016 р., 03:39