Спеціалізація <Управління регіональним розвитком>

Місія

Підготовка лідерів у сфері регіонального управління, спроможних генерувати ідеї та брати відповідальність за подолання викликів, які постають перед регіонами, фахівців із системним мисленням, здатних забезпечувати регіональний розвиток, здійснювати управління процесами децентралізації та демократичного врядування, організовувати координовану діяльність в умовах багаторівневого управління.


Програма спеціалізації адаптована до нової нормативно-правової бази України та європейських стандартів у сфері регіонального управління та розвитку, базується на поєднанні академічних традицій опанування глибоких теоретичних знань і тренінгових занять, що формують уміння досліджувати, аналізувати, критично оцінювати та прогнозувати суспільні явища та спонукають слухачів спеціалізації до постійного живого обміну думками й досвідом

Предмет

Управління регіональним розвитком в умовах реформ та з урахуванням положень Угоди про асоціацію України з ЄС і кращих зарубіжних практик регіонального управління. 

Очікуване місце роботи випускників

Голови та заступники голів обласних, державних адміністрацій; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники підрозділів регіональних органів влади; керівники проектів та програм, завідуючі секторами, головні спеціалісти, експерти, консультанти з питань регіонального розвитку Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України; начальники, заступники начальників, головні спеціалісти управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади та інші прирівняні до них посади, до компетенції яких відноситься сфера регіонального розвитку.


Навчальні дисципліни

Компетентності і результати навчання

Ċ
Кафедра РУМСУМ,
9 квіт. 2016 р., 03:08