Компетентності і результати навчання

 • розуміння основних теорій, принципів, методів та механізмів регіонального управління для вироблення державної регіональної політики в умовах євроінтеграції;
 • спроможність порівняти існуючі моделі регіонального управління та побудувати концептуальну модель регіональної політики на основі синтезу зарубіжного досвіду та наявних можливостей;
 • розуміння сутності, принципів та інструментів забезпечення сталого розвитку регіонів та вміння здійснювати стратегічну екологічну оцінку;
 • розуміння засад функціонування інституцій публічної влади в системі багаторівневого управління регіональним розвитком;
 • вміння розробляти механізми вертикально-горизонтальної взаємодії у процесі вирішення конкретних питань регіонального розвитку;
 • спроможність аналізувати компетенції різних рівнів управління регіоном та організувати скоординовану роботу при вирішенні конкретних проблем регіонального розвитку, вміння проектувати спільні узгоджені рішення щодо регіонального розвитку,
 • спроможність застосовувати сучасні підходи до планування регіонального розвитку та розробляти стратегію, програми та плани розвитку регіону;
 • вміння застосовувати інструменти територіального маркетингу на основі бенчмаркінгу, аналізу конкурентних переваг та інших аналітичних методів;
 • вміння планувати та організовувати потоки ресурсів та інформації в регіоні на основі принципів логістичного підходу;
 • вміння застосовувати проектний підхід для підготовки та впровадження інфраструктурних проектів регіону, а також спільних проектів територіальних громад;
 • вміння розробляти інноваційні та антикризові технології для розв'язання завдань регіонального розвитку, ідентифікувати ризики від їх реалізації та визначати способи управління ними;
 • спроможність аналізувати фінансовий потенціал регіону та розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності його використання і залучення альтернативних фінансових джерел, а також готувати пропозиції до інвестиційні програм регіонального розвитку;
 • вміння застосовувати методи здійснення контролю за реалізацією регіональної політики;
 • спроможність здійснювати діяльність з моніторингу та оцінювання реалізації регіональної політики, регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку, цільових програм та проектів.