Викладачі


Вакуленко Володимир Миколайович

к.н.держ.упр., доцент, завідувач кафедри, Заслужений працівник освіти України

Ігнатенко Олександр Семенович

д.т.н., професор, професор кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України

Лебединська Ольга Юріївна

д.н.держ.упр., професор, професор кафедри, Заслужений працівник освіти України

Орлатий Михайло Кузьмович

д.е.н., професор, професор кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України

Давидова Юлія Володимирівна

д.м.н., с.н.с., професор кафедри

Васильєва Олександра Іллівна

д.н.держ.упр., професор, професор кафедри

Кризина Наталія Павлівна

д.н.держ.упр., професор, професор кафедри

Жовнірчик Ярослав Федорович

д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри


Куйбіда Василь Степанович

д.н.держ.упр., професор, професор кафедри

Дегтярьова Ія Олександрівна

д.н.держ.упр., професор, професор кафедри

Колтун Вікторія Семенівна

д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри

Васильєва Наталія Вікторівна

д.н.держ.упр., доцент, професор кафедри

Коваль Олег Михайлович

к.н.держ.упр., доцент, професор кафедри

Дехтяренко Юрій Федорович

к.е.н., доцент, Заслужений економіст України, доцент кафедри

Гринчук Наталія Михайлівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри

Юзефович Владислава Володимирівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри

Сич Наталія Анатоліївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри

Берданова Ольга Володимирівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри

Борщ Григорій Андрійович

к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри

Валентюк Інна Вікторівна

к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри

Лелеченко Анжела Павлівна

к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри


Титаренко Олександр Михайлович

к.н.держ.упр., доцент кафедри

Дерун Тетяна Миколаївна

к.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри

Бойко-Бойчук Олег Вадимович
к.т.н., доцент, доцент кафедри