Борщ Григорій АндрійовичПосада

доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат наук державного управління, доцент

Біографія

Народився 7 травня 1974 р. У 1997 р. закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю “Конструювання і технологія радіоелектронних засобів”; у 2000 р. закінчив Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю “Мова і література (англійська мова)”. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію "Організація діяльності органів місцевого самоврядування в сфері надання послуг зв'язку". Працював у відділі конкурсного відбору управління прийому, розподілу слухачів і зв'язків з випускниками, де запровадив автоматизацію документообігу самого управління та відділів конкурсного відбору регіональних інститутів Національної академії на основі особисто розробленої системи управління базою даних вступників, слухачів і випускників НАДУ. Система успішно функціонує з 2001 року. У 2002-2004 рр. був головним спеціалістом факультету вечірньої форми навчання. У 2004-2007 рр. працював завідувачем сектору у Центрі дидактичного і технічного забезпечення навчання Національної академії, де брав участь у розробці, технічному забезпеченні і проведенні відеотренінгів, зокрема, з навчальних дисциплін «Політична психологія», «Політична іміджеологія», «Мистецтво ділового спілкування», «Психологія управління і конфліктологія», «Усне ділове мовлення» та ін., проводив консультування викладачів, аспірантів і докторантів Академії з питань дидактики і технічних засобів навчання, виготовлення навчальних матеріалів і впровадження засобів візуалізації у навчальний процес. З 2007 р. - доцент кафедри. Має більше 20 друкованих праць. Залучається до виконання важливих урядових доручень з підготовки аналітичних матеріалів, експертних оцінок законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної політики у сфері місцевого самоврядування, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та організації функціонування системи місцевого самоврядування в Україні та здійснює консультування органів влади окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Експерт

 • маркетинг послуг
 • інформаційні технології в управлінні
 • логістика у муніципальному менеджменті

Наукові інтереси

муніципальний менеджмент, антикризовий менеджмент, логістичні підходи у державному управлінні і місцевому самоврядуванні, організація діяльності органів місцевого самоврядування, організація надання послуг, управління якістю послуг, інформаційні технології у державному управлінні і місцевому самоврядуванні, комунікації в управлінні, прогресивні методи навчання дорослих

Основні публікації

 1. Борщ Г. А. Ситуаційний підхід до аналізу діяльності органу місцевого самоврядування / Г.А.Борщ // Упр. сучас. містом. – 2008. – № 1-4/1-12 (29-32). – С. 207-211.
 2. Борщ Г. А. Прогнозованість у діяльності органу місцевого самоврядування / Г. А. Борщ // Упр. сучас. містом. – 2009. – № 1-4/1-12 (33-36). – С. 146-151.
 3. Борщ Г. А. Аналіз діяльності органу місцевого самоврядування: інтегрований підхід / Г.А.Борщ // Вісник НАДУ. – 2010. – № 2. – С. 151-156.

Патенти

посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)

Викладає дисципліни

 • Управління логістичними системами
 • Система місцевого самоврядування
 • Антикризовий менеджмент в регіональному управлінні
 • Організація надання послуг населенню
 • Антикризове управління в регіоні
 • Управління якістю надання послуг
 • Основи муніципального менеджменту
 • Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіонів
 • New Public Management та процеси децентралізації в Європі

Резюме

ċ
Кафедра РУМСУМ,
12 лют. 2012 р., 12:44