Дехтяренко Юрій Федорович



Посада

доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України

Участь у наукових та професійних асоціаціях, діяльності державної служби

член науково-експертної ради Національної академії, член Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок Державного агентства земельних ресурсів України, член експертної ради Всеукраїнської громадської організації “Ліга оцінювачів земель”, член громадської організації “Українське товариство оцінювачів”

Біографія

Народився 26 лютого 1955 р. У 1977 р. закінчив Київський інститут народного господарства, у 1986 р. захистив кандидатську дисертацію “Вдосконалення планування розвитку сфери обслуговування населення міста”. У 1977-1986 рр. працював у Київському інституті народного господарства на посадах старший механік, математик-програміст, керівник групи математиків програмістів, молодший науковий співробітник. У 1986-1991 рр. працював старшим науковим співробітником, завідуючим відділом науково-дослідного і проектно-пошукового інституту автоматизованих систем управління міським господарством НВО “Міськсистемотехніка”. У 1991-2008 рр. працював на посадах завідуючого відділом, заступника директора з наукової роботи, першого заступника директора Науково-дослідного інститут соціально-економічних проблем міста Київської міської державної адміністрації.  
Науковий керівник  розробки Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва до 2010 року, щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва, Стратегії подолання бідності в м.Києві, міської комплексної програми “Турбота”, міської комплексної програми “Столична культура і мистецтво на 2006-2010 роки”, член колективу розробки Програми розвитку земельних відносин в м.Києві на період до 2005 року, Генерального плану м. Києва на період до 2020 року тощо.  
З 1994 р. викладає в Інституті державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, потім Національній академії державного управління при Президентові України. З 1996 р.– доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії (за сумісництвом). З 2008 р. працює в Національній академії на посаді начальника відділу стратегічного розвитку, державний службовець 5 рангу. Має більше 60 друкованих праць. 
Приймав участь у розробці нормативно-правових документів: Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ”, Закон України “Про оцінку земель”, Указ Президента України “Про продаж та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України “Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”, “Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок” тощо.

Експерт

 • державна регіональна політика
 • регулювання земельних відносин
 • управління земельними ресурсами
 • планування розвитку територій

Наукові інтереси

економічні та організаційно-правові засади управління комплексним розвитком міста в умовах ринкових перетворень; проблеми муніципальної та приватної власності на землю в населених пунктах; механізми державного регулювання ринку земель, захист приватних та громадських інтересів в ринкових умовах, генеральні плани та плани використання земель, оцінка земельної власності

Основні публікації

 1. Економіка міст: Україна і світовий досвід: Навч. посібник / Вакуленко В.М., Дехтяренко Ю.Ф., Драпіковський О.І. та ін.; За заг. ред. Макухи В.О. - Київ: Основи, 1997. -  243 с.  
 2. Дехтяренко Ю.Ф., Драпіковський О.І., Іванова І.Б.  Регулювання земельних відносин у місті. Київ: Основи, 1997. - 139 с. 
 3. Дехтяренко Ю.Ф.,  Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навч. посібник. К.:  Профі, 2007. – 624 с.
 4. Управління розвитком міста. Навч. посіб.  (з грифом  МОН України) / За ред.:. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2006. – 389 с.
 5. Основні індикатори сталого розвитку для міста Києва: Метод. посібник. К, 2007. –  96 с.
 6. Управління сучасним містом. Підруч. (з грифом  МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.: НАДУ, 2008. – 632 с.
 7. Дехтяренко Ю.Ф., Драпіковський О.І., Іванова І.Б.  Регулювання земельних відносин у сучасному місті: монографія / За ред.:. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого.  К.: Вид-во НАДУ, 2009. – 154 с.
 8. Планування соціально-економічного розвитку міста : монографія / авт.-упоряд. О.В.Берданова, В. М. Вакуленко, І. В. Валентюк та ін.; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого.  К. : НАДУ, 2011. – 160 с.
 9. Планування соціально-економічного розвитку територій України : навч. посіб. / авт.-упоряд. О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, І. В. Валентюк та ін.; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого.  К. : НАДУ, 2011. – 207 с.

Патенти

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичні основи грошової оцінки земель в Україні» (2007)


Викладає дисципліни

 • Планування розвитку територій
 • Планування розвитку міста 
 • Економічний розвиток регіону та міста 
 • Природні ресурси регіону як об’єкт управління
 • Ресурсний потенціал територіальної громади