Дерун Тетяна МиколаївнаПосада

доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат наук державного управління, доцент

Біографія

День народження 22 березня. У 2000 р закінчила Вінницький інститут регіональної економіки та управління за спеціальністю “менеджмент організацій”; у 2002 р. – Центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю “адміністративний менеджмент” та отримала кваліфікацію магістра державної служби. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Формування і реалізація державної політики розвитку малих міст України”. Професійний шлях розпочала у 2000 р. на посаді економіста І категорії відділу статистики цін Вінницького обласного управління статистики. У 2002-2007 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри економіки та менеджменту Вінницького соціально-економічного інституту Університету Україна; у період з 2004 по 2011 рр. викладала у Вінницькому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету. З 2011 р. доцент кафедри.

Експерт

 • соціально-економічний розвиток малих міст
 • розвиток людських ресурсів
 • планування регіонального розвитку

Наукові інтереси

система державного регулювання соціально-економічного розвитку територій, удосконалення територіальної організації влади, стратегічне планування регіонального розвитку,  муніципальний менеджмент, трудові відносини на регіональному і місцевому рівнях

Основні публікації

 1. Дерун Т. М. Взаємодія суб’єктів місцевого розвитку як інструмент відновлення соціально-економічного потенціалу малих міст / Т. М. Дерун // Упр. сучас. містом. – 2008. – № 1–12 (29–32). – С. 262–274.
 2. Дерун Т. М. Механізм формування і реалізації державної політики розвитку малих міст в контексті державного управління та місцевого самоврядування / Т. М. Дерун // Упр. сучас. містом. – 2009. – № 1–12 (33–36). – С. 244–252.
 3. Дерун Т. М. Проблеми розвитку малих міст в умовах соціально-економічної трансформації / Т. М. Дерун // Державне управління: теорія та практика. – 2009. – № 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2009_2/ – Назва з екрана.
 4. Дерун Т. М. Розвиток малих міст в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні / Т. М. Дерун // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. –  Вип. 3 (39). – С. 178–181.
 5. Дерун Т. М. Теоретичні підходи до визначення змісту понять “місто” та “мале місто” / Т. М. Дерун // Зб. наук. пр. НАДУ / за заг. ред. В. П. Приходька, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2009. – Вип. 2. – С. 146–156.
 6. Формування бюджетів малих міст в контексті реформування бюджетної системи України / А. П. Лелеченко, Т. М. Дерун // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 17. – С. 91–94. – Авторські с. 93–94.

Викладає дисципліни

 • Територіальна організація влади в Україні
 • Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях
 • Планування розвитку міста
 • Планування регіонального розвитку
 • Розвиток людського потенціалу
 • Планування розвитку територіальної громади