Ігнатенко Олександр СеменовичПосада

професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Участь у наукових та професійних асоціаціях, діяльності державної служби

член Спеціалізованої Вченої ради, науково-методичної ради та науково-експертної ради Національної академії 

Біографія

Народився 20 серпня 1950 р. Закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут у 1972 році. Доктор технічних наук з 1992 року, професор - з 1995 року. Стаж роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – більше 20 років, з них в Національній академії – більше 10 років. Стаж наукової роботи – більше 35 років. 
Брав участь в рамках комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування” у розробці наукових тем “Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення адміністративної та політичної реформ” та “Науково-методологічні засади контролю діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання послуг”. “Маркетингові дослідження щодо надання громадських послуг в умовах партнерських відносин між місцевим самоврядуванням та приватним сектором (сфера транспорту)” – спільно з Університетом Північного Лондона.
Підготовив 2 доктори та 10 кандидатів наук з державного управління, 4 кандидати технічних наук.
Автор більше 150 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі: більше 120 праць після захисту докторської дисертації; 15 навчально-методичних праць з грифом МОН.

Експерт

 • загальні засади і система місцевого самоврядування
 • діяльність органів місцевого самоврядування
 • маркетинг послуг
 • управління якістю послуг
 • муніципальний менеджмент
 • антикризовий менеджмент

Наукові інтереси

засади, система і функціонування місцевого самоврядування, діяльність органів місцевого самоврядування, логістичні підходи у державному управлінні і місцевому самоврядуванні, маркетинг послуг, управління якістю послуг, антикризове управління, муніципальний менеджмент

Основні публікації

 1. Управління розвитком міста. Навч. посіб. (з грифом МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2006. – 389 с.
 2. Управління сучасним містом. Підруч. (з грифом МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.: НАДУ, 2008. – 632 с.
 3. Наукові дослідження в галузі державного управління. Навч. посіб. (з грифом МОН України) / Авт.-упоряд.: В.М.Вакуленко, С.В.Майборода, Т.В.Мотренко та ін. - К.: НАДУ, 2008. – 224 с.

Патенти

 • посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)
 • посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150109 «Регіональне управління» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)

Викладає дисципліни

 • Територіальна організація влади в Україні
 • Управління логістичними системами
 • Система місцевого самоврядування
 • Антикризовий менеджмент в регіональному управлінні
 • Організація надання послуг населенню
 • Антикризове управління в регіоні
 • Управління якістю надання послуг
 • Основи муніципального менеджменту

Резюме