Колтун Вікторія СеменівнаПосада

професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

доктор наук державного управління, доцент, Ph.D. in Public Administration

Участь у наукових та професійних асоціаціях, діяльності державної служби


Біографія

День народження 29 лютого. У 1996 р. закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "філософія", у 2002 захистила кандидатську дисертацію “Соціально-етичний  потенціал державної служби (теоретико-історичний аналіз”. У 1989-1991 роках працювала у Головкиївміськбуді, проектному інституті “Київоргбуд”, брала участь у розробці та проведенні соціологічних досліджень, підготовці наукових звітів. У 1991 – 1994 роках працювала на посаді соціолога у Економічному Центрі Сприяння Підприємництву Спілки малих підприємств України МП “Компас”. Забезпечувала проведення соціологічних та маркетингових досліджень, надання консультацій, реєстрацію підприємств, організацію семінарів, курсів підвищення кваліфікації, здійснення рекламних заходів, тощо. З 1994 р. працює в Інституті державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, потім Національній академії державного управління при Президентові України. З 2002 р. – старший викладач кафедри управління містом, з 2003 р. – доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії.
16 грудня 2015 р. захистила докторську дисертацію "Темпоральна парадигма діяльності органів місцевого самоврядування" за спеціальністю 25.00.04 - місцеве самоврядування.
Має більше 100 наукових друкованих праць. Відповідальний виконавець наукового дослідження концептуальних основ запровадження навчальної спеціальності 8.150108 – "Місцеве самоврядування". Залучається до виконання важливих урядових доручень з підготовки аналітичних матеріалів, експертних оцінок законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної політики у сфері місцевого самоврядування, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та організації функціонування системи місцевого самоврядування в Україні та здійснює консультування органів влади окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Експерт

 • місцеве самоврядування
 • урбанізація
 • управління якістю

Наукові інтереси

Функціонування системи місцевого самоврядування, взаємодія органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади у забезпеченні територіального розвитку, вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті проведення адміністративної реформи в Україні, прогресивні методи навчання дорослих, муніципальний менеджмент

Основні публікації

 1. Колтун В.С. Закономірності та тенденції розвитку місцевого самоврядування: комплементарний підхід: монографія / В.С.Колтун. - К. : НАДУ; Фенікс, 2015. - 360 с.
 2. Колтун В.С. Урбанізація як культурно-історичний феномен. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни. К.: Вид-во НАДУ, 2004. –24 с.
 3. Колтун В.С. Екологічна політика міста.// Управління розвитком міста. Навчальний посібник./За ред.  В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:Вид-во НАДУ, 2006. – с. 147-168.
 4. Колтун В.С. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування. Організаційно адміністративні структури управління містом.// Управління розвитком міста. Навчальний посібник./За ред.  В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:Вид-во НАДУ, 2006. – с.41-55. 
 5. Колтун В.С. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Загальні засади місцевого самоврядування в Україні” для слухачів спеціальності “Місцеве самоврядування” / Укладачі: В. С. Колтун, О. С. Ігнатенко, А.М.Ткаченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2010. – 64 с.
 6. Колтун В.С. Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Система місцевого самоврядування” для слухачів спеціальності “Місцеве самоврядування” / Укладачі: В. С. Колтун, О. Ю. Лебединська – К. : Вид-во НАДУ, 2010. – 74 с.
 7. Колтун В.С. Методичні рекомендації до курсу “Управління якістю надання послуг” для слухачів спеціальності «Регіональне управління». / Укладачі: В. С. Колтун, О. С. Ігнатенко, В. М. Горбик - – К. : Вид-во НАДУ при Президентові України, 2010 р.- (У друці).
 8. Колтун В.С. Теоретико-методологічні підходи до розвитку територіальних громад / В. С. Колтун // Вісн. НАДУ. – К. : Вид-во НАДУ – 2010. – Вип. 2.– С. 162 – 169.
 9. Колтун В.С. Система органів місцевого самоврядування: методологічні підходи до аналізу / В. С. Колтун // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : Вид-во НАДУ. – 2010. – Вип. 1. – С. 142 - 150.
 10. Колтун В.С. Емерджентність системи місцевого самоврядування міста. В. Колтун // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : Вид-во НАДУ. – 2010. – Вип. 2. с.149-157.
 11. Колтун В.С. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підручник / за заг. ред. В. М. Вакуленко, М. К. Орлатого. – К.: НАДУ, Вид-во “Феникс”. - 2010. – 400 с. Розділи: 2-4; 6-7. 160 авторських сторінок 

Патенти

посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009) 


Викладає дисципліни

Підвищення кваліфікаціїНагороди, відзнаки, подяки

 • Почесна Грамота Кабінету Міністрів України № 18008 від 30.09.2009 р.
 • Подяка Київського міського голови № 70220 від 24.08.2007 р.

Резюме

ĉ
Кафедра РУМСУМ,
22 бер. 2013 р., 01:39
ĉ
Кафедра РУМСУМ,
6 жовт. 2011 р., 15:53