Кризина Наталія ПавлівнаПосада

професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

доктор наук з державного управління, професор

Участь у наукових та професійних асоціаціях, діяльності державної служби

член міжнародної Асоціації з підготовки сімейних лікарів ВОНКА, член Асоціації сімейних лікарів міста Києва та Київської області

Біографія

Народилась 22 січня. Освіта вища, закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця (1985) та Українську академію державного управління при Президентові України (2001). 
Має понад двісті публікацій у періодичних та наукових виданнях з питань державного управління та місцевого самоврядування.
Залучається до виконання доручень з підготовки аналітичних матеріалів, законодавчих, нормативно-правових актів з питань державної політики в галузі охорони здоров’я України.
 

Експерт

  • державна політика в галузі охорони здоров'я
  • механізми державного регулювання розвитку медико-санітарної допомоги
  • страхова медицина у реформуванні системи охорони здоров’я України

Наукові інтереси

державна політика України в галузі охорони здоров’я: механізми формування та реалізації, державне управління, місцеве самоврядування в Україні, муніципальний менеджмент

Основні публікації

  1. Кризина Н.П. Державна політика України в галузі охорони здоров’я: оптимізація фінансування галузі. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. - №3 (26). – С. 220 – 226.
  2. Гінзбург В.Г. Кризина Н.П. Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації. Щорічна доповідь Президента про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік. МОЗ України. – К.: ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»2010. – С. 260–264.
  3. Кризина Н.П., Слабкий В.Г. Стан, проблеми та механізми державного регулювання розвитку медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні. Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійне управління та інвестиції в систему охорони здоров’я: Український вимір». 14 квітня 2011 р. м. Харків.
  4. Кризина Н.П., Заглада О.О. Переваги та недоліки запровадження системи фінансування за методом глобального бюджету у закладах охорони здоров'я України Журн. Інвестиції практика та досвід № 7 / 12. – С.78-85.
а також ряд публікацій у фахових виданнях з медицини.

Викладає дисципліни

  • Основи муніципального менеджменту
  • Природні ресурси регіону як об'єкт управління
  • Ресурсний потенціал територіальної громади

Резюме

ĉ
Кафедра РУМСУМ,
22 бер. 2013 р., 01:17