Юзефович Владислава ВолодимирівнаПосада

доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат економічних наук, доцент

Біографія

День народження 30 вересня. У 1990 р. закінчила Київський інститут народного господарства, у 1999 захистила кандидатську дисертацію “Соціально-демографічні аспекти формування трудового потенціалу сільського населення України ”. З 2000 р. – доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії. Провідний науковий співробітник науково-дослідної роботи за комплексним проектом „Державне управління та місцеве самоврядування”. Науковий доробок стосується проблем розвитку трудових відносин в регіонах України, відтворення трудового потенціалу на місцевому рівні, планування розвитку територій в умовах ринкової трансформації економіки. Результати наукових досліджень опубліковані в 36 наукових працях.

Експерт

 • розвиток трудових відносин в регіонах України
 • відтворення трудового потенціалу на місцевому рівні
 • планування розвитку територій 

Наукові інтереси

Проблеми розвитку трудових відносин в регіонах України, формування, розподіл та використання трудового потенціалу на регіональному та місцевому рівні, планування розвитку територій

Основні публікації

 1. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної  дисципліни “Планування розвитку територій”/Уклад.:Ю.Ф.Дехтяренко, В.В.Юзефович.- К.: Вид-во НАДУ, 2009.- 28с.- (Електронний ресурс)
 2. Опорний конспект дистанційного курсу навчальної  дисципліни “Планування розвитку територій”/Уклад.:Ю.Ф.Дехтяренко, В.В.Юзефович.- К.: Вид-во НАДУ, 2009.- 86с.- (Електронний ресурс)
 3. Юзефович В.В. Зайнятість населення: європейський досвід та його використання на регіональному та місцевому рівні // Галузь науки «Державне управління»: Історія, теорія, впровадження : матеріали наук.-практ. Конф. За міжн. Участю, Київ, 28 трав. 2010 р. : у 2т. / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2010. – Т. 2. – с.120-122.
 4. Методичні рекомендації до навчального модуля «Планування розвитку територій»/ О.В. Берданова, Ю.Ф. Дехтяренко, В.В. Юзефович. – К.:НАДУ, 2010. – 48 с.
 5. Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 8.150109 «Регіональне управління» : наук. розробка / уклад.: М.К. Орлатий, О.В. Берданова, В.В. Юзефович та ін..; за заг. ред. М.К. Орлатого, О.В. Берданової. – К.: НАДУ, 2010. – 44 с. 

Викладає дисципліни

 • Планування розвитку міста
 • Планування розвитку територій
 • Планування регіонального розвитку
 • Розвиток людського потенціалу
 • Планування розвитку територіальної громади