Вакуленко Володимир МиколайовичПосада

завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат наук державного управління, доцент, Заслужений працівник освіти України

Участь у наукових та професійних асоціаціях, діяльності державної служби

член Вченої ради, науково-методичної ради та науково-експертної ради Національної академії, член науково-технічної ради з питань державної регіональної політики Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та Експертної комісії Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Біографія

Народився 19 березня 1968 р. У 1992 р. закінчив Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, у 2003 захистив кандидатську дисертацію “Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління”. У 1992-2003 рр. працював у Науково-дослідному інституті соціально-економічних проблем м. Києва (Київська міська державна адміністрація), один з розробників проекту Державної програми соціально-економічного розвитку м. Києва до 2010 року та підходів до моніторингу її виконання, член колективу розробників варіанту Концепції пріоритетної стратегії розвитку м. Києва у ХХІ сторіччі. З 1994 р. викладає в Інституті державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, потім Національній академії державного управління при Президентові України. З 2004 р. – завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії. Має більше 70 друкованих праць. Керівник наукового дослідження концептуальних основ запровадження навчальної спеціальності 8.150108 – "Місцеве самоврядування". Залучається до виконання важливих урядових доручень з підготовки аналітичних матеріалів, експертних оцінок законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики, розвитку адміністративно-територіальних одиниць та системи місцевого самоврядування в Україні та здійснює консультування органів влади окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Експерт

  • державна регіональна політика
  • стратегічне планування регіонального розвитку
  • управління місцевими фінансами та бюджетом

Наукові інтереси

фінансово-інвестиційні ресурси регіонального розвитку, вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті проведення адміністративної реформи в Україні, прогресивні методи навчання дорослих, муніципальний менеджмент

Основні публікації

  1. Основи місцевого самоврядування сільських громад. Навч. посіб. (з грифом МОН України). – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 352 с.
  2. Управління розвитком міста. Навч. посіб. (з грифом МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2006. – 389 с.
  3. Стратегічне планування регіонального розвитку. Навч. посіб./ О.В.Берданова, В.М.Вакуленко, – К.: НАДУ, 2007. – 96 с.
  4. Державна регіональна політика. Навч. посіб./ В.М.Вакуленко, Н.М.Гринчук. – К.:НАДУ, 2007. – 64 с.
  5. Управління сучасним містом. Підруч. (з грифом МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.: НАДУ, 2008. – 632 с.
  6. Наукові дослідження в галузі державного управління. Навч. посіб. (з грифом МОН України) / Авт.-упоряд.: В.М.Вакуленко, С.В.Майборода, Т.В.Мотренко та ін. - К.: НАДУ, 2008. – 224 с.

Патенти

посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)

Викладає дисципліни

Резюме

ċ
Кафедра РУМСУМ,
10 лют. 2012 р., 08:46