Валентюк Інна ВікторівнаПосада

доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

кандидат наук державного управління, доцент

Біографія

День народження 27 лютого. У 1997 р. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (спеціальність – Менеджмент у невиробничій сфері), у 2001 р. – Українську академію державного управління при Президентові України (спеціальність – Державне управління). У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Організаційно-економічні механізми державного регулювання туристичної сфери України”. У 1998-2000 рр. працювала викладачем у Рівненському державному гуманітарному університеті; з 2004 р.- викладала в Академії муніципального управління; з 2006 р – доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України. Має більше 40 друкованих праць. Співавтор наукового дослідження концептуальних основ запровадження навчальної спеціальності 8.150108 – "Місцеве самоврядування". Залучається до виконання доручень з підготовки аналітичних матеріалів, експертних оцінок законопроектів та інших нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики. Державний службовець. З 2010 р. очолює сектор адаптації зарубіжного досвіду центру європейської інтеграції та адаптації зарубіжного досвіду України Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України.

Експерт

 • державна регіональна політика
 • регіональний розвиток
 • контролінг в управлінській діяльності
 • маркетинг
 • інноваційний менеджмент
 • управління туристичною сферою

Наукові інтереси

механізми державного регулювання розвитку регіону; моніторинг програм регіонального розвитку, проектний менеджмент (управління проектами), державне регулювання туристичної сфери, технології та інструменти контролінгу тощо

Основні публікації

 1. Управління розвитком міста. Навч. посіб. (з грифом МОН України)/ За ред.: В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.:НАДУ, 2006. – 389 с.
 2. Туризм і охорона культурної спадщини: український та польський досвід: Монографія / В. Вакуленко, І. Валентюк, В. Грибан, С. Коротич та ін. / За заг. ред. Ю. Лебединського, В. Вакуленка, І. Валентюк, С. Коротич, М. Онисько. – К.: Вид-во К.І.С., 2003. – 176 с.
 3. Організація роботи голови районної державної адміністрації / За ред. В. Князєва, Ю.Лебединського. – К.: Вид-во РВПС України НАН України, 2003. – 391 с.
 4. Державне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища: Кол. моногр. / В. Вакуленко, І. Валентюк, В. Вітвицький та ін. – К.: НДІ “Украгропродуктивність”, 2007. – 183 с.
 5. Новітні технології моніторингу регіонального розвитку // Упр. сучас. містом. – 2008. – № 1-4/1-12 (29-32). – С. 108-114.
 6. Валентюк І.В. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження технологій моніторингу й контролю в процеси соціально-економічного розвитку регіонів // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 70-73.

Патенти

посібник «Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» (2009)


Викладає дисципліни

Досвід участі у міжнародних програмах та проектах

 • Проект Інституту Світового Банку “Курс “Міське управління” для регіону Європи та Центральної Азії”
 • Канадсько-українсько-балтійська програма економічного менеджменту
 • Програма USAID “Публічно-приватне партнерство”
 • Семінар-практикум Німецького політичного фонду Фрідріха Науманна “Нове публічне управління”