Васильєва Наталія ВікторівнаПосада

професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

доктор наук державного управління, доцент

Біографія

Народилася 5 березня. У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет (магістр з фінансів), у 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Науково-методичні засади вдосконалення соціально-економічного розвитку монофункціональних міст України» (кандидат економічних наук); у 2014 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку системи надання адміністративних послуг на регіональному рівні» (доктор наук з державного управління).
З 2003 р. викладала в Академії муніципального управління, з 2009 р. - в Національній академії (доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом).
Автор понад 90 друкованих праць.

Експерт

 • соціально-економічний розвиток територій
 • регіональна економіка
 • управління місцевими фінансами та бюджетом
 • адміністративні послуги

Наукові інтереси

соціально-економічний розвиток територій, стратегічне планування, місцеві бюджети, адміністративні послуги, регіонального управління, місцеве самоврядування, прогресивні методи навчання дорослих

Основні публікації

 1. Васильєва Н. В. Вдосконалення механізму соціально-економічного розвитку міста з моногалузевою структурою виробництва в Україні : моногр. / Н. В. Васильєва – Донецьк : ВІК, 2009. – 173 с.
 2. Організація роботи: практичні поради сільському, селищному голові : практич. посіб. ; за заг. ред. В. В. Зайчука, Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус. – Х. : Вид-чий будинок «Фактор», 2010. – 672 с.
 3. Регіональна економіка: опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни : навч. посіб. / Н. В. Васильєва, О. І. Васильєва, О. С. Шаптала. – КРП «Вид-во «Крим­навч­пед­держ­видав», 2011. – 174 с.
 4. Основи регіонального управління в Україні : підруч. / авт.-упоряд. В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін. ; за заг. ред. В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий. - К. : НАДУ, 2012. – 576 с.
 5. Васильєва Н. В. Адміністративні послуги на регіональному рівні: теорія, методологія та проекти реалізації : монографія / Н. В. Васильєва – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 400 с.
 6. Організація надання послуг: теорія, методологія, практика / автор. кол. кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України ; за заг. ред. О. І. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 388 с.
 7. Ресурсний потенціал регіону : навч. посіб. / авт.-упоряд. : М. К. Орлатий, С. А. Романюк, І. О. Дегтярьова та ін. ; за заг. ред. М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 724 с.
 8. Регіональна управління : підруч. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 516 с.
 9. Державна політика : підруч. / НАДУ при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с.

Викладає дисципліни

 • Місцеві фінанси
 • Управління місцевими фінансами та бюджетування
 • Місцевий економічний розвиток
 • Економічний розвиток міста та його фінансове забезпечення
 • Регіональна економіка (дистанційний курс)