Васильєва Олександра ІллівнаПосада

професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання, почесні звання

доктор наук з державного управління, професор, Відмінник освіти України

Участь у наукових та професійних асоціаціях, діяльності державної служби

член спеціалізованої Вченої ради Академії муніципального управління

Біографія

Народилась 18 серпня. У 1982 р. закінчила Донецький державний університет (історичний факультет). У 1982-1998 рр. працювала вчителем, заступником директора, директором середньої школи № 3 м. Енергодар (Запорізька область). Має педагогічне звання «Вчитель-методист», нагороджена Знаком «Відмінник освіти України». 1998-2002 рр. - міський голова м.Енергодар, має 5 ранг державного службовця, у 2000 р. була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. У 2001 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Державне управління» Національної академії. 2002-2006 рр. - старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, завідуюча відділом практики, доцент кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Управління соціально-економічним розвитком монофункціональних міст України» (кандидат наук з державного управління). 2005 р. - нагороджена Почесною грамотою Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, високий професіоналізм». У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування. 2006-2007 рр. - заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії, у 2007 р. - нагороджена Грамотою Головного управління Державної служби України. У 2010 р. захистила докторську дисертацію за темою «Трансформація регіонального управління в умовах реформування владних відносин в Україні». У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України. Автор понад 80 друкованих праць.

Експерт

 • соціально-економічний розвиток територій
 • професійна підготовка управлінських кадрів
 • організація навчального процесу середньої та вищої школи
 • управління місцевими фінансами та бюджетом

Наукові інтереси

організація місцевого самоврядування, муніципальне управління, регіональне управління, кадрова політика в органах державної та місцевої влади, прогресивні методи навчання дорослих

Основні публікації

 1. Васильєва О. І. Регіональне управління в умовах реформування владних відносин : монографія / О. І. Васильєва. - Донецьк : Юго-Восток, 2009. - 436 с.
 2. Організація роботи: практичні поради сільському, селищному голові : практич. посіб. / [за заг. ред. В. В. Зайчука, Н. Т. Гончарук. Л. В Прудиус]. - X. ; Вид-чий будинок «Фактор», 2010. - 672 с.
 3. Васильєва О. І. Регіональна економіка: опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни : навч. посіб. / Н. В. Васильєва, О. І. Васильєва, О. С.Шаптала. - КРП «Вид-во «Кримнавчпеддержвидав», 20011. - 174 с.
 4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / НАДУ при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк та ін. - Т. 5 : Територіальне управління / наук.-ред. кол. : О. Ю. Амосов, О. С. Ігнатенко та ін. - Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. - 408 с.
 5. Основи регіонального управління в Україні : підруч. // авт.-упоряд. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін. ; за заг. ред. В. М. Вакуленко. М. К. Орлатий. - К. : НАДУ, 2012. - 576 с.

Патенти

 • Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150109 «Регіональне управління» напряму підготовки 1501 «Державне управління» : посібник / колектив авторів - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29001 МОН України.
 • Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 8.150108 «Місцеве самоврядування» напряму підготовки 1501 «Державне управління» : посібник / колектив авторів - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28998 МОН України.


Викладає дисципліни

 • Муніципальне управління
 • Організація діяльності органів місцевої влади
 • Інституційне забезпечення регіонального управління
 • Кадрова політика в системі органів місцевого самоврядування
 • Регіональна економіка
 • Регіональний розвиток

Резюме

ĉ
Кафедра РУМСУМ,
27 лют. 2012 р., 00:25