Викладацька діяльність

У штаті кафедри працює 27 осіб, з яких:
  • 10 докторів наук (з них 4 мають вчене звання - професор) 
  • 17 кандидатів наук (з них 10 – вчене звання доцент), 
у тому числі: 
    • докторів наук з державного управління – 5
    • кандидатів наук з державного управління – 10
що відповідає вимогам МОН України