Регіональна економіка


Загальна характеристика

рівень: нормативна
спеціальність:  Державне управління
кількість кредитів ECTS:  2

Укладачі


Мета дисципліни

Надання слухачам знань з теоретичних і практичних питань розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, стимулювання регіонального розвитку, реалізації фінансово-бюджетної й інвестиційної політики на регіональному рівні; формування вмінь і навичок з визначення оптимальних шляхів розвитку регіонів, практичного використання нових методів і важелів управління економікою регіону; самостійно вирішувати проблеми, що пов’язані зі специфікою розміщення господарських комплексів, розвитку підприємництва, та приймати рішення щодо поліпшення інноваційно-технологічного розвитку регіонів і транскордонного співробітництва

Завдання

 • опанувати знаннями з сутності понять «регіональна економіка», «регіональна політика», «регіональна економічна політика» з виявленням їх місця в системі економічних наук і наукової галузі «Державне управління»; принципів, факторів, форм розміщення продуктивних сил і галузей виробництва, особливостей спеціалізації регіонів України та стимулювання регіонального розвитку; управління трудовими ресурсами регіону, реалізації державних демографічної, регіональної, бюджетно-фінансової та інноваційно-інвестиційної політик; особливостей міжтериторіального та транскордонного співробітництва, розвитку єврорегіонів; існуючого нормативно-правового регулювання бюджетним процесом на регіональному і місцевому рівнях, бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування;
 • напрацювати вміння щодо вирішення проблем розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, підприємництва, ринку праці та зайнятості, а також, тих, що виникають у процесі формування та виконання бюджету; кластерного підходу, функціонування технологічних утворень.
 • сформувати навички з державної політики у сфері регіональної економіки, стимулювання територіального розвитку, підприємницької діяльності, співпраці місцевої влади та підприємницьких структур; управління бюджетно-фінансовим та інноваційно-інвестиційним розвитком регіонів.

Тематичний план

 • Розділ 1. Основи регіональної економіки
  • Тема 1.1. Сутність регіональної економіки
  • Тема 1.2. Розміщення продуктивних сил
  • Тема 1.3. Трудовий потенціал регіону
  • Тема 1.4. Спеціалізація регіонів України
  • Тема 1.5. Підтримка розвитку підприємництва як умова регіонального розвитку
 • Розділ 2. Стимулювання розвитку регіону
  • Тема 2.1. Державна регіональна політика України
  • Тема 2.2. Інноваційно-технологічний розвиток регіонів
  • Тема 2.3. Транскордонне співробітництво
 • Розділ 3. Фінансово-бюджетна політика на регіональному рівні
  • Тема 3.1. Фінанси місцевих органів влади
  • Тема 3.2. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
  • Тема 3.3. Державна регіональна фінансова політика
  • Тема 3.4. Регіональна інвестиційна політика

Орієнтовні теми аналітичних досліджень

 1. Стимулювання розвитку регіону
 2. Фінансово-бюджетна політика на регіональному рівні
 3. або інша, погоджена з викладачем

Викладають дисципліну