Територіальне управління в Україні в умовах реформ


Загальна характеристика

рівень: нормативна
спеціальність: Публічне адміністрування
кількість кредитів ECTS:  5

Укладачі


Мета дисципліни

формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо особливостей розподілу влади між різними рівнями та підвищення ефективності управління територіями в умовах реформ

Завдання

 • набуття слухачами вмінь і знань з використання сучасних підходів для аналізу ефективності реалізації державної регіональної політики та політики у сфері місцевого самоврядування
 • визначення оптимальних шляхів реформування регіонального управління  та  місцевого самоврядування у загальній системі державного управління
 • розробки пропозицій з реформування адміністративно-територіального устрою із здійсненням прогнозної оцінки наслідків їх впровадження
 • аналізу процесів розвитку місцевого самоврядування та його елементів, шляхи та методи удосконалення структури органів місцевого самоврядування, політико-правові проблеми управління регіонами і населеними пунктами та приймати відповідні управлінські рішення
 • розробки та впровадження нормативні документи на регіональному та місцевому рівнях
 • визначення ефективності і результативності управління територіями
 • аналізу організаційно-правових, соціально-економічних, кадрових та інформаційно-технологічних аспектів системного управління якістю надаваних послуг органами  місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
 • визначення пріоритетних напрямів розвитку території, галузі, застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної політики та за результатами вивчення показників управління змінами та якістю в регіоні
 • визначення ефективності діючих форм і методів управлінської діяльності в регіоні у сфері надання адміністративних та громадських послуг на засадах управління якістю
 • здійснення організації діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері впровадження системи управління якістю послуг
 • застосування сучасні методи дослідження систем управління та діяльності органів державної влади (органів місцевого самоврядування), алгоритми оцінки їх діяльності
 • запровадження моніторингу результативності та ефективності

Тематичний план

Підмодуль 1. Розподіл влади в Україні між різними рівнями
  • Державна регіональна політика в Україні
  • Особливості сучасного етапу реалізації державної регіональної політики
  • Реформування адміністративно-територіального устрою
  • Специфіка реформування адміністративно-територіального устрою на сучасному етапі
  • Розвиток системи місцевого самоврядування
  • Гарантії та відповідальність місцевого самоврядування
  • Основні напрямки державної політики в галузі місцевого самоврядування
  • Удосконалення структури органів місцевого самоврядування
  • Розробка та реалізація нормативних документів на регіональному та місцевому рівнях
  • Розподіл повноважень на місцевому та регіональному рівнях
  • Проблеми становлення місцевого самоврядування та розвиток місцевої демократії
Підмодуль 2. Підвищення ефективності управління територіями
  • Блок 1. Управління змінами.
   • Планування змін. Стратегічний менеджмент в ході проведення змін
   • Опір змінам: методи його подолання
   • Управління процесом змін
   • Управління людськими ресурсами в процесі змін
  • Блок 2. Управління якістю
   • Управління якістю як основа ефективного управління територіями
   • Стандарти управління якістю
   • Організація діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері впровадження системи управління якістю надаваних послуг
   • Організаційно-правові засади розробки систем управління якістю ефективного управління територіями
   • Алгоритм проектування, розробки та впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування та місцевих органах виконавчої влади
  • Блок 3. Результативність і ефективність державного управління та місцевого самоврядування 
   • Теоретичні засади оцінки результативності та ефективності
   • Забезпечення ефективності державного управління та місцевого самоврядування 
   • Оцінка виконання функціональних повноважень співробітників органу виконавчої влади

          Орієнтовні теми аналітичних досліджень

          1. Тенденції регіоналізації у сучасній Україні
          2. Структурна модель регіону
          3. Регіональні системи
          4. Правові засади державної регіональної політики в Україні
          5. Теорії регіональної політики
          6. Принципи державної регіональної політики
          7. Мета, цілі, завдання та засади реалізації державної регіональної політики
          8. Взаємозв’язок регіональної політики та управління
          9. Місце і роль регіонального управління у загальній системі державного управління
          10. Принципи, форми та методи регіонального управління
          11. Рівні регіонального управління
          12. Особливості сучасного етапу реалізації державної регіональної політики
          13. Реформування адміністративно-територіального устрою
          14. Територіальні основи регіонального управління
          15. Адміністративно-територіальний устрій України
          16. Поняття та суть адміністративно-територіальної одиниці: складові елементи та їх взаємодія
          17. Моделі територіальної організація влади: сучасний стан та підходи до реформування
          18. Об’єктивні передумови виникнення місцевого самоврядування як форми народовладдя
          19. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні
          20. Сучасна система місцевого самоврядування  в Україні
          21. Державна політика в галузі місцевого самоврядування
          22. Формування органів місцевого самоврядування
          23. Практичні аспекти функціонування системи місцевого самоврядування
          24. Завдання та повноваження місцевого самоврядування та його органів
          25. Власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування
          26. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
          27. Повноваження сільського, селищного, міського голови
          28. Повноваження районних та обласних рад
          29. Розподіл повноважень на місцевому та регіональному рівнях
          30. Основи локальної нормотворчості
          31. Зміни в організації: сутність, поняття та етапи
          32. Планування змін. стратегічний менеджмент в ході проведення змін
          33. Опір змінам: методи його подолання
          34. Управління процесом змін
          35. Управління людськими ресурсами в процесі змін
          36. Теоретичні засади оцінки результативності та ефективності
          37. Методи та алгоритми оцінювання системи управління та діяльності органу державної влади (органу місцевого самоврядування)
          38. Забезпечення ефективності державного управління та місцевого самоврядування
          39. Функціональне обстеження органу державної влади (органу місцевого самоврядування). 
          40. Оцінювання організаційної структури системи управління та органу державної влади (органу місцевого самоврядування)
          41. Оцінка виконання функціональних повноважень співробітників органу виконавчої влади
          42. Технологічні аспекти моніторингу ефективності діяльності органу виконавчої влади
          43. Оцінювання організаційної структури системи управління та органу державної влади (органу місцевого самоврядування)
          44. Критерії оцінювання результативності та ефективності місцевого самоврядування
          45. або інша, погоджена з викладачем

          Викладають дисципліну